Να μην ξεχάσω να περάσω από τη Βιβλιοθήκη και το Μηχανογραφικό!

Πολύτιμο εργαλείο για τις σπουδές των φοιτητών είναι η πρόσβαση τόσο στη Βιβλιοθήκη του Πολυτεχνείου Κρήτης όσο και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρει το Μηχανογραφικό Κέντρο.

Για να μπορέσουν να κάνουν χρήση αυτών των υπηρεσιών, οι φοιτητές θα πρέπει να περάσουν από τη Βιβλιοθήκη για να γίνουν μέλη της. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία θα βρείτε στον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης.

Τα στοιχεία του λογαριασμού για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, τα παίρνετε με την εγγραφή σας. Διαβάστε προσεκτικά για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα χρειαστείτε άμεσα στην ηλεκτρονική πυξίδα.

Πληροφορίες:

Γραφείο Εξυπηρέτησης Βιβλιοθήκης: Δ1

Τηλ. 28210 37440

www.library.tuc.gr/portal

Μηχανογραφικό Κέντρο: Κτήριo K2

Τηλ: 28210 37400

www.tuc.gr/e-services.html

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--