Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Ανακοίνωση για τη Δημοσίευση αναφοράς για τα Προγράμματα Ανοικτής Πρόσβασης του ΣΕΑΒ, για το έτος 2023

Εκ μέρους της Μονάδας Επιστημονικής Επικοινώνησης του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δημοσιεύθηκε η αναφορά προόδου των Προγραμμάτων Ανοικτής Πρόσβασης του ΣΕΑΒ για το έτος 2023. Σε αυτήν την έκδοση, συμπεριλαμβάνονται μόνο οι δημοσιεύσεις που υποστηρίζονται από τις συμφωνίες απαλλαγής και έκπτωσης, καθώς οι δημοσιεύσεις από τα συμμετοχικά προγράμματα προστίθενται σε μετέπειτα στάδιο.

Διαβάστε την αναφορά για το έτος 2023

Έχοντας καλύψει 1.589 δημοσιεύσεις, σημειώνεται αύξηση κατά 171% στις δημοσιεύσεις αυτές σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Αυτό οφείλεται εν μέρει στην ομαλή λειτουργία των προγραμμάτων σε πολλούς εκδότες, όπως οι Cambridge University Press, Oxford University Press και Elsevier, αλλά και στην αυξημένη ζήτηση που υπήρξε σε κάποιους πολύ γνωστούς εκδοτικούς οίκους, ιδιαίτερα στον Springer, στον Wiley και στην IEEE.

Οι δημοσιεύσεις διακρίνονται σε διάφορες θεματικές ενότητες, με τις Επιστήμες Υγείας να επικρατούν και πάλι. Επιπλέον, τα Υβριδικά περιοδικά εξακολουθούν να πρωταγωνιστούν καλύπτοντας το 86,8% των δημοσιεύσεων, ενώ η άδεια CC BY παραμένει η πιο συνηθισμένη, ακόμη και με χαμηλότερο ποσοστό του 66,7% (σε σχέση με το ποσοστό του 74,1% του προηγούμενου έτους). Όσον αφορά τους τύπους των δημοσιεύσεων, το ερευνητικό άρθρο (research article) παραμένει ο πιο κοινός τύπος εργασίας.

Αναφορικά με τα προγράμματα πλήρους απαλλαγής, το όριο καλύφθηκε εν μέρει, με την περίπτωση του SpringerNature να υπερκαλύπτεται, ο εκδοτικός οίκος Wiley να καλύπτεται σε ποσοστό 79%, ο DeGruyter κατά 96% και η Royal Society of Chemistry κατά 63%.

Και αυτή τη χρονιά συμμετείχαν 33 Ιδρύματα-Μέλη του ΣΕΑΒ (ίδιος αριθμός Ιδρυμάτων σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος), με γενικά αυξητικές τάσεις στον αριθμό των δημοσιεύσεων σε καθένα από αυτά. Είναι αξιοπρόσεκτη η μεγάλη αύξηση στις δημοσιεύσεις που προέρχονταν από κάποια από τα Ιδρύματα της περιφέρειας. Για παράδειγμα, οι δημοσιεύσεις στα Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Ιόνιο Πανεπιστήμιο υπερδιπλασιάστηκαν. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει τη σημασία των βιβλιοθηκών μελών του Συνδέσμου στη διάδοση των προγραμμάτων και την ισότιμη στήριξη που ο ΣΕΑΒ προσφέρει σε ολόκληρο τον ελληνικό ακαδημαϊκό χάρτη.

Η αναφορά είναι δυναμική και η/ο καθεμία/νας μπορεί να πλοηγηθεί και να δει τις δημοσιεύσεις του ιδρύματός της/ου.

Υπενθυμίζεται ότι υπάρχουν οι σχετικές ανακοινώσεις για την εξάντληση των προγραμμάτων στους SpringerNature (https://scholarly.heal-link.gr/news/springer-expiry/) και ΙΕΕΕ (https://scholarly.heal-link.gr/news/ieee_expiry_update/). Όλες οι επιλογές βρίσκονται στην ιστοσελίδα https://scholarly.heal-link.gr/guide/, έχοντας μάλιστα προσθέσει σύνδεσμο προς το Directory of Open Access Journals για την πλαισίωση των επιλογών του ΣΕΑΒ. Ο τρέχων κατάλογος περιοδικών βρίσκεται στην ιστοσελίδα https://scholarly.heal-link.gr/oajournals/

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012