Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών διεκπεραιώνει όλα τα θέματα που σχετίζονται με το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού του Ιδρύματος.
Ειδικότερα, ως προς το διοικητικό προσωπικό, εισηγείται για την κατάλληλη αξιοποίηση, αναβάθμιση και ανάπτυξη αυτού, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις. Έχει την ευθύνη ενημέρωσης των αρχείων προσωπικού με τις μεταβολές, συγκροτείται δε από τις εξής μονάδες:

 

α) Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού

β) Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού

γ) Τμήμα Ε.Τ.Ε.Π., Ε.Ε.ΔΙ.Π.

δ) Τμήμα Διεκπεραίωσης και Αρχείου

 

Έντυπα

Ανακοινώσεις

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά

Κτίριο Ε5.005, Ισόγειο

Εσθήρ Γελασάκη
Εσθήρ Γελασάκη
ΙΔΑΧ
 
Τηλ: 2821037069
Δείνα Σκέτα
Δείνα Σκέτα
Μόνιμος
 
Τηλ: 2821037028
Αικατερίνη Χοχλάκη
Αικατερίνη Χοχλάκη
Μόνιμος
 
Τηλ: 2821037022
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012