Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μελετά και εισηγείται προγράμματα οικονομικής υποστήριξης των δραστηριοτήτων του Πολυτεχνείου Κρήτης και των αναπτυξιακών προγραμμάτων του. Διερευνά τις δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω του τακτικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των δημοσίων επενδύσεων, καθώς και την δυνατότητα χρηματοδότησης από άλλες πηγές, κληροδοτήματα, έσοδα από συνεργασίες, επιδοτήσεις Κοινοτικών Ταμείων κλπ. Παρακολουθεί και αναλύει τις δαπάνες του Ιδρύματος και εισηγείται τρόπους κατανομής των προβλεπόμενων εσόδων προς κάλυψη των επί μέρους δαπανών. Παρέχει υποστήριξη σε θέματα προμηθειών, φροντίζει για την διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ιδρύματος και προγραμματίζει τις εκταμιεύσεις ώστε αυτές να κινούνται μέσα στα πλαίσια των διαθεσίμων. Ασκεί προληπτικούς και κατασταλτικούς διαχειριστικούς ελέγχους, για την διασφάλιση των συμφερόντων του Ιδρύματος και έχει την ευθύνη για την έκδοση της μισθοδοσίας του Προσωπικού.

Η Διεύθυνση συγκροτείται από τα Τμήματα :

(α) Λογιστηρίου και Ταμείου,

(β) Προμηθειών,

(γ) Διαχείρισης Περιουσίας,

(δ) Μισθοδοσίας.

Επικοινωνία

Παντελάκη Δέσποινα
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά
Κτήριο Ε5 Γραφείο
Τηλέφωνο +30 28210 37008
Fax            +30 28210 37075
Email          dpantelaki@isc.tuc.gr 

Επίσης επισκεφθείτε τον κατάλογο υπηρεσιών.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012