Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Η Επιτροπή Αειφορίας του Πολυτεχνείου Κρήτης έχει ως αποστολή την ενημέρωση, εξέταση, γνωμοδότηση και προώθηση των σχετικών με την περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική αειφορία πολιτικών, στόχων, οδηγιών, θεμάτων και δράσεων, στον βαθμό που αυτά εμπλέκουν ή αφορούν, άμεσα ή έμμεσα, στο εκπαιδευτικό, ερευνητικό ή θεσμικό αντικείμενο του Πολυτεχνείου ή στις εγκαταστάσεις και τον περιβάλλοντα χώρο του, αλλά και στην ευρύτερη κοινότητα στην οποία εντάσσεται.

Σκοπός

Σκοπός της Επιτροπής είναι να αποκτήσει το Πολυτεχνείο Κρήτης κεντρικό ρόλο στην αειφόρο ανάπτυξη της Περιφέρειας Κρήτης, εκκινώντας από το ίδιο το Πολυτεχνείο, ως περιβαλλοντικό και οικονομικό οικοσύστημα, που θα γίνει υπόδειγμα προς αναφορά και μίμηση, αλλά και μέσα από τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητές του, οι οποίες θα πρέπει να προσαρμόζονται συνεχώς στις ανάγκες, τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς και τις απαιτήσεις για αειφορία που πλέον θέτει πολύ επιτακτικά η κλιματική κρίση.

Επισημαίνεται η αειφορία, πέραν των περιβαλλοντικών και οικονομικών, έχει και κοινωνικές συνιστώσες, οι οποίες, στην περίπτωση της Κρήτης και της ανάπτυξής της, με την οποία οφείλει το Πολυτεχνείου Κρήτης να είναι στενά συνδεδεμένο, εφάπτονται θεμάτων διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, διατροφικών και άλλων συνηθειών, δημόσιας υγείας και βιοποικιλότητας. Για αυτόν, αλλά και για άλλους λόγους, τα ζητήματα της αειφορίας συνδέονται στενά με θέματα τόσο ηθικής, όσο και εργασίας.

Επιτροπή

Μέλη της Επιτροπής Αειφορίας είναι οι Καθηγητές του Ιδρύματος:

  1. Απόστολος Βουλγαράκης (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ, συντονιστής),
  2. Μαρία Μανδαλάκη (Σχολή ΑΡΜΗΧ),
  3. Γεώργιος Αραμπατζής (Σχολή ΜΠΔ),
  4. Πλάτων Γκαμαλέτσος (Σχολή ΜΗΧΟΠ) και
  5. Ευτύχης Κουτρούλης (Σχολή ΗΜΜΥ).

Κείμενα

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012