Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Απασχόληση προπτυχιακών φοιτητών στη Βιβλιοθήκη για το 2024

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Βι.Κε.Π.) του Ιδρύματος, στο πλαίσιο του έργου 81824 του ΕΛΚΕ με τίτλο «Περιστασιακή απασχόληση προπτυχιακών φοιτητών του Ιδρύματος για την υποβοήθηση της λειτουργίας των προγραμμάτων του ΕΛΚΕ (2024)», προτίθεται να απασχολήσει τρεις (3) προπτυχιακούς φοιτητές για το έτος 2024 (λήξη απασχόλησης: 31 Δεκεμβρίου 2024).

Περισσότερες πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής θα βρείτε στα συνημμένα αρχεία.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012