Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

DeGruyter - αναστολή κάλυψης κόστους δημοσίευσης σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης

Εκ μέρους του ΣΕΑΒ (Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η συμφωνία με τον εκδοτικό οίκο DeGruyter αναστέλλεται από 01/01/2024 και δεν θα είναι δυνατή η κάλυψη του κόστους δημοσίευσης σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης (ΑΠ) από την κοινοπραξία. Ο ΣΕΑΒ βρίσκεται σε συζητήσεις με τον εκδότη για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ανανέωσης όσο το δυνατόν πιο σύντομα. 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο ΣΕΑΒ, στο support<στο>heal-link.gr και 2310998210, και με τη Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης, στο scholarly<στο>heal-link.gr και 2610969625.

Υπενθυμίζουμε ότι η δυνατότητα πρόσβασης στο ηλεκτρονικό περιεχόμενο θα υφίσταται χωρίς διακοπή.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012