Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Διαδικτυακό Σεμινάριο OpenAIRE: «Ευρωπαϊκός Μετασχηματισμός για την αξιολόγηση της Έρευνας»

Το OpenAIRE σε Κύπρο και Ελλάδα διοργανώνει για ακόμα μια χρονιά, σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων με στόχο την ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις, τα εργαλεία και τις βέλτιστες πρακτικές για την εφαρμογή της Ανοικτής Επιστήμης στον Ευρωπαϊκό και Εθνικό Ερευνητικό Ιστό και στο EOSC.

Το πρώτο σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023 στις 11.00 π.μ., και εστιάζει στις διαδικασίες αξιολόγησης της έρευνας. Έχει ως σκοπό να αποσαφηνίσει την έννοια της αξιολόγησης στον τομέα της έρευνας και να αποδώσει την τρέχουσα κατάσταση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μεταρρύθμιση μέσα από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και πρωτοβουλίες, όπως το COARA. Η γλώσσα παρακολούθησης είναι η ελληνική.

Την παρουσίαση του συγκεκριμένου διαδικτυακού σεμιναρίου  θα πραγματοποιήσει ο Δρ. Κωνσταντίνος Γληνός, τέως Επικεφαλής του Τμήματος για την Ανοικτή Επιστήμη, της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στο τέλος του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα:

  • έχουν σφαιρική εικόνα για την Αξιολόγηση της Έρευνας και πως εξελίσσεται στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας.
  • γνωρίζουν τις δράσεις που πραγματοποιεί ο Συνασπισμός για την Προώθηση της Αξιολόγησης της Έρευνας (CoARA) και πως μπορούν να συνεισφέρουν.

Εάν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε το διαδικτυακό σεμινάριο “Ευρωπαϊκός Μετασχηματισμός για την αξιολόγηση της Έρευνας ”, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής (εδώ).

Ο σύνδεσμος για την πλατφόρμα παρακολούθησης θα αποσταλεί μια μέρα πριν την πραγματοποίηση του σεμιναρίου σε όσες/ους έχουν δηλώσει συμμετοχή.

Mε τη λήξη του webinar θα διαμοιραστούν τα αρχεία της παρουσίασης και η βιντεοσκόπηση.

Για ερωτήσεις και περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν  με:

      - Ελλάδα: openaire<στο>athena-innovation.gr                - Κύπρος: openaire-cy<στο>ucy.ac.cy

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012