Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Επαναληπτικός κύκλος διεξαγωγής σεμιναρίων εκπαίδευσης φοιτητών

Σας ενημερώνουμε ότι θα διεξαχθεί επαναληπτικός κύκλος σεμιναρίων εκπαίδευσης φοιτητών από τη Βιβλιοθήκη, αναφορικά με τη χρήση των συλλογών και πηγών της.

Για τη διεξαγωγή του σεμιναρίου εκπαίδευσης, ο φοιτητής καλείται να επιλέξει την παρακολούθησή του, μία φορά, κατά τις παρακάτω αναφερόμενες ημέρες και ώρα: 

Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024, στις 13.30 και

Τετάρτη 3 Απριλίου 2024, στις 14.30.

Τόπος διεξαγωγής σεμιναρίων: 1ος όροφος, κτίριο Δ1

Διάρκεια σεμιναρίου: ~ σαράντα λεπτά.

Μετά το πέρας των σεμιναρίων θα μπορείτε να τα αξιολογήσετε, μέσω QR code.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012