Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Έρευνα για την Ανοικτή Πρόσβαση στην Ελλάδα

Η Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης του ΣΕΑΒ (HEAL-Link) και η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης προσκαλούν τα μέλη της πολυτεχνειακής κοινότητας να συμβάλουν στη διεξαγωγή έρευνας με αντικείμενο την Ανοικτή Πρόσβαση ως μοντέλο δημοσίευσης της επιστημονικής έρευνας, τη γνώμη και τη θέση τους μέχρι σήμερα, συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο, ο σύνδεσμος του οποίου έχει ήδη ανακοινωθεί στις Ακαδημαϊκές Ανακοινώσεις του Ιδρύματος.

Η έρευνα θα διαρκέσει μέχρι 10 Μαΐου 2024 και η άποψή σας σημαντική!

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012