Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών διεκπεραιώνει όλα τα θέματα που σχετίζονται με το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού του Ιδρύματος.
Ειδικότερα, ως προς το διοικητικό προσωπικό, εισηγείται για την κατάλληλη αξιοποίηση, αναβάθμιση και ανάπτυξη αυτού, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις. Έχει την ευθύνη ενημέρωσης των αρχείων προσωπικού με τις μεταβολές, συγκροτείται δε από τις εξής μονάδες:

 

α) Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού

β) Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού

γ) Τμήμα Ε.Τ.Ε.Π., Ε.Ε.ΔΙ.Π.

δ) Τμήμα Διεκπεραίωσης και Αρχείου

 

Έντυπα

Ανακοινώσεις

 

Επικοινωνία

Xοχλάκη Αικατερίνη

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά

Κτήριο Ε5 Γραφείο

Τηλέφωνο +30 28210 37022

Fax            +30 28210 37077

Email          hohlaki<στο>mred.tuc.gr 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--