Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Το Τμήμα Διεκπεραίωσης και Αρχείου: 

Παραλαμβάνει την αλληλογραφία και πρωτοκολλεί τα κοινά και εμπιστευτικά έγγραφα, εισερχόμενα και εξερχόμενα του Ιδρύματος, φροντίζει για την αποστολή της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας στους αποδέκτες, επικυρώνει τα εξερχόμενα έγγραφα με την ένδειξη «πιστό αντίγραφο» και γραμματοσημαίνει την δια των Ελληνικών Ταχυδρομείων αποστελλόμενη αλληλογραφία. 

Μεριμνά για την τήρηση του γενικού αρχείου του Ιδρύματος και αρχειοθετεί τα πρωτότυπα σχέδια των εξερχόμενων εγγράφων. 

 

Επικοινωνία

Τμήμα Διεκπεραίωσης και Αρχείου (Πρωτόκολλο & Εσωτερικό Ταχυδρομείο)

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά

Κτίριο Ε5, Ισόγειο

Μαρία  Αποστολοπούλου
Μαρία Αποστολοπούλου
Μόνιμος
 
Τηλ: 2821037025
Αικατερίνη Ντεγιαννάκη
Αικατερίνη Ντεγιαννάκη
Μόνιμος
 
Τηλ: 2821037031
Δείνα Σκέτα
Δείνα Σκέτα
Μόνιμος
 
Τηλ: 2821037028

Στοιχεία επικοινωνίας για το Τμήμα μπορείτε επίσης να βρείτε στον κατάλογο υπηρεσιών

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012