Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Το Τμήμα Μελετών:

Υλοποιεί σε συνεργασία με τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης το ετήσιο πρόγραμμα μελετών και έργων. 

Καθορίζει τις προδιαγραφές και συντάσσει τα κτιριολογικά προγράμματα για τις μελέτες. 

Συντάσσει τις μελέτες σκοπιμότητας (επιστημονικά και οικονομικά στοιχεία) για την κατασκευή των έργων του Ιδρύματος σε σχέση με το γενικό κτιριολογικό σχέδιο του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

Καταρτίζει τις μελέτες εξοπλισμού των κτιρίων και συντάσσει τις σχετικές προδιαγραφές για την προμήθειά τους. 

Τηρεί αρχείο σχεδίων και  μελετών και των λεπτομερειών κατασκευής. 

Συντάσσει τα τεύχη δημοπράτησης ή τα ελέγχει όταν αυτά συντάσσονται από τρίτους και επιβλέπει όλες τις αρχιτεκτονικές, στατικές,  ηλεκτρομηχανολογικές και λοιπές μελέτες ή τις εγκρίνει όταν συντάσσονται από τρίτους. 

Eπικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνία μπορείτε να βρείτε στον κατάλογο υπηρεσιών του ιστότοπου.


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012