Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Η Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο των ακαδημαϊκών τμημάτων συντονίζοντας θέματα κοινού ενδιαφέροντος και αποτελεί το επιτελικό όργανο του Ιδρύματος σε θέματα σπουδών. Αποτελεί το σημείο αναφοράς εξωτερικών παραγόντων όταν απευθύνονται στο Ίδρυμα για θέματα σπουδών, διεκπεραίωση αποφάσεων εγγραφής φοιτητών στο Πολυτεχνείο Κρήτης π.χ. παροχή στατιστικών στοιχείων φοιτητών και σπουδών στο Υπουργείο Παιδείας κλπ.

Η Διεύθυνση συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα και Γραφεία:

 

Ανθρώπινο Δυναμικό Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων

 

Τοποθεσία των γραφείων της διεύθυνσης σε χάρτη.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012