Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, TUofCrete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης
ISO 9001
Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

O Σύνδεσμος των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Hellenic Academic Libraries Link) αποτελεί συνεργατικό σχήμα 35 Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της χώρας με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων και την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών υποστήριξης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου. Μέσω του Heal-Link επιτυγχάνεται πρόσβαση σε 8.202 ηλεκτρονικά περιοδικά, σε βάσεις δεδομένων (βιβλιογραφικές ή και πλήρους κειμένου) και σε συλλογές ηλεκτρονικών βιβλίων. 

Για πρόσβαση στις πηγές πληροφόρησης και τις υπηρεσίες του Heal-link καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τον Σύνδεσμο επιλέξτε : HEAL-Link 

Επίσης, μπορείτε να δείτε την αλφαβητική λίστα των περιοδικών που διατίθενται μέσω του HEAL-LINK (δίπλα στον τίτλο του περιοδικού αναγράφεται ο εκδότης του και η περίοδος πρόσβασης). Η πρόσβαση ελέγχεται μέσω ΙΡ διευθύνσεων.

Δείτε επίσης τη σχετική ιστοσελίδα του ΣΕΑΒ.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012