Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

Η Βιβλιοθήκη του Πολυτεχνείου Κρήτης, σε συνεργασία με το Κέντρο Διαχείρισης & Ανάπτυξης Δικτύων προσφέρει ασύρματη πρόσβαση στο Internet στο χώρο της Βιβλιοθήκης. Η υπηρεσία παρέχεται σε όλα τα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας. Για λόγους ασφαλείας του Ασύρματου Δικτύου, η πρόσβαση ελέγχεται μέσω κωδικών πρόσβασης οι οποίοι δίνονται στους ενδιαφερόμενους από το Κέντρο Διαχείρισης & Ανάπτυξης Δικτύων. Η πρόσβαση χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο ασφαλείας, καθώς υποστηρίζεται από υποδομή τελευταίας τεχνολογίας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Κέντρου Διαχείρισης & Ανάπτυξης Δικτύων: www.noc.tuc.gr 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012