Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Βι.Κε.Π.) συμμετέχει στο πρόγραμμα Ανοικτής Πρόσβασης (Institutional Open Access Programme - IOAP) του εκδοτικού οίκου MDPI. Η Βι.Κε.Π. ως μέλος, δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα μέλη της πολυτεχνειακής κοινότητας που δημοσιεύουν σε περιοδικά του MDPI, να δικαιούνται έκπτωση 10% στο κόστος δημοσίευσης των άρθρων (στα Article Processing Charges - APCs). Το μέλος που επιθυμεί να υποβάλλει άρθρο προς δημοσίευση σε κάποιο περιοδικό του MDPI, ο πλήρης κατάλογος των οποίων βρίσκεται στην ιστοσελίδα http://www.mdpi.com/about/journals, θα δηλώνει ως Ίδρυμα (Affiliation) το Πολυτεχνείο Κρήτης και αυτομάτως θα παρέχεται έκπτωση 10% στο τιμολόγιο που θα εκδίδεται με τα στοιχεία του μέλους (author invoicing) για το κόστος δημοσίευσης. Αν το μέλος υποβάλλει το προς δημοσίευση άρθρο από Η/Υ που η ip του διεύθυνση ανήκει στο δίκτυο του ιδρύματος, τότε το Πολυτεχνείο Κρήτης, ως Affiliation, θα είναι προεπιλεγμένο.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει ήδη περιληφθεί στη λίστα συμμετεχόντων του εν λόγω προγράμματος http://www.mdpi.com/about/ioap, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση (εκτός από το κόστος του APC που βαρύνει τον συγγραφέα).

Μερικά από τα περιοδικά στα οποία ήδη έχουν δημοσιεύσει άρθρα τους μέλη του ιδρύματος, είναι τα: Water, Buildings, Minerals, Energies, Cryptography, Infrastructures, Entropy, Catalysts, Computation, Sensors, Molecules, Inventions.

Τα παραπάνω καθώς και σχετική πληροφορία για την Ανοικτή Πρόσβαση, υπάρχουν στον ιστότοπο της Βι.Κε.Π.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012