Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Το Μηχανογραφικό Κέντρο του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής διαθέτει για τους χρήστες του 4 (τέσσερις) συσκευές σάρωσης (scanners), οι 2 από αυτές μέγιστου μεγέθους χαρτιού Α3 και οι άλλες 2 μέγιστου μεγέθους χαρτιού Α4, με σκοπό την χρήση τους για την ψηφιοποίηση εικόνων και κειμένων.
Οι συσκευές αυτές είναι:

  • Ένα μοντέλο Epson GT 15000
  • Ένα μοντέλο Epson DS 1630
  • Δύο μοντέλα HP ScanJet 5590

Διαδικασία Σάρωσης με τον Epson GT 15000

Για να ψηφιοποιήσετε τις εικόνες ή τα κείμενά σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή EPSON Scan που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή όπου έχει τοποθετηθεί ο σαρωτής Epson GT 15000 και χρησιμοποιεί ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα σάρωσης για το συγκεκριμένο σαρωτή.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη μέσω της κατάλληλου συντόμευσης (shortcut) που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας (Desktop). H εφαρμογή διαθέτει τρεις καταστάσεις λειτουργίας (Modes). Από την επιλογή «Mode» μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των Home Mode, Office Mode και Professional Mode.

Όποια κατάσταση λειτουργίας και αν επιλέξετε υπάρχουν στο κάτω μέρος του παράθυρου της εφαρμογής δύο κουμπιά. Τα «Preview» και «Scan»:

  • Με το «Preview» μπορείτε να δείτε μια προεπισκόπηση του εγγράφου σας.
  • Με το «Scan» ξεκινάει η διαδικασία της σάρωσης. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ανοίγει ο φάκελος όπου αποθηκεύτηκε η εικόνα.

Κατάσταση Λειτουργίας Home Mode

Στην κατάσταση λειτουργίας Home Mode εμφανίζεται παράθυρο με τις εξής επιλογές:

  • Στην επιλογή Document Type επιλέγετε τον τύπο του εγγράφου που σαρώνετε. Εάν δεν επιλέξετε το σωστό τύπο υπάρχει περίπτωση να μη γίνει σωστά η σάρωση.
  • Στην επιλογή Image Type διαλέγετε αν θέλετε έγχρωμη (color), σε διαβαθμίσεις του γκρι (grayscale) ή ασπρό-μαυρη (black & white) σάρωση.
  • Στην επιλογή Destination διαλέγετε την ποιότητα σάρωσης ανάλογα με το που θα χρησιμοποιηθεί η εικόνα.

Αφού κάνετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις και πατήσετε το «Preview», ένα νέο παράθυρο θα ανοίξει με το έγγραφο σας. Στο αρχικό παράθυρο θα ενεργοποιηθεί το πεδίο Target Size στην επιλογή Destination.

Εκεί επιλέγετε το μέγεθος της εικόνας π.χ. Α4, Α3 κ.λπ. Δίπλα από το πεδίο Target Size υπάρχει ένα κουμπί που ορίζει τον προσανατολισμό (orientation).

Μόλις διαλέξετε αυτές τις τελευταίες επιλογές επιστρέφετε στο παράθυρο «Preview». Εκεί έχει εμφανιστεί ένα περίγραμμα το οποίο μπορείτε να σύρετε ώστε να καλύψει πλήρως το έγγραφο.

Τώρα μπορείτε να προχωρήσετε στη σάρωση.

Σάρωση με την εφαρμογή NAPS2

Με την εφαρμογή NAPS2 που θα βρείτε στην επιφάνεια εργασίας (Desktop), μπορείτε επίσης να σκανάρετε τα έγγραφα που επιθυμείτε. 

Πατάτε διπλό κλικ στο εικονίδιο που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας κι εμφανίζεται το παράθυρο Not Another PDF Scanner 2
Πάνω αριστερά, πατάτε μία φορά στο εικονίδιο Scan κι εμφανίζεται το παράθυρο Profile Settings.
Πατάτε την επιλογή TWAIN Driver και κατόπιν πατάτε το κουμπί "Choose device"
Στο εικονίδιο που εμφανίζεται, επιλέγετε τον σαρωτή που αναγράφεται, π.χ. EPSON GT-15000 και πατάτε Select.
Η εφαρμογή σας επαναφέρει στο παράθυρο Profile Settings, με συμπληρωμένο το πεδίο Device με τον σαρωτή που επιλέξατε στο προηγούμενο βήμα. Σε αυτό το βήμα, μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος του εγγράφου Page Size (A4 paper κλπ), την ανάλυση της σάρωσης Resolution (100, 200, 300 dpi κλπ), την φωτεινότητα Brightness, το αν το έγγραφο θέλετε να είναι ασπρόμαυρο ή έγχρωμο Bit depth κλπ.
Κατόπιν των επιθυμητών αλλαγών, πατάτε το κουπί OK και η σάρωση ξεκινάει.
 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012