Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Το ΕΔΕΤ παρέχει πρωτοποριακές υπολογιστικές υπηρεσίες Cloud Computing (δυναμική και κατ’ απαίτηση διάθεση υπολογιστικών / δικτυακών / αποθηκευτικών πόρων) για όλα τα μέλη της ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας. Οι υπηρεσίες διατίθενται με τη μορφή δημόσιας υποδομής-ως-υπηρεσία (Infrastracture as a Service), με την ονομασία ~οkeanos. Μέσω του ~okeanos, οποιοσδήποτε ακαδημαϊκός χρήστης μπορεί να δημιουργήσει μια πολυ-επίπεδη εικονική υποδομή, συνδυάζοντας απλούστερα εικονικά δομικά στοιχεία: ενεργοποιεί σε μερικά δευτερόλεπτα εκατοντάδες εικονικές μηχανές, τις οποίες διασυνδέει μέσω εικονικών δικτύων σε τυχαίες τοπολογίες, με δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων είτε σε εικονικούς δίσκους είτε σε εικονικό αποθηκευτικό χώρο στο Cloud («cloud object storage»).

Ποιούς αφορά;

Η υπηρεσία αφορά ολόκληρη την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Πώς την αποκτώ;

Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται από τη διεύθυνση https://okeanos.grnet.gr/ 

Τα στοιχεία χρήστη που ζητούνται, είναι τα στοιχεία του λογαριασμού e-Υπηρεσιών που έχουν όλοι οι χρήστες του Μηχανογραφικού Κέντρου του Πολυτεχνείου Κρήτης.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012