Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

TUC@Home

Η υπηρεσία TUC@Home προσφέρει ασύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο στο χώρο κατοικίας των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας.

Οι χρήστες συνδέονται, μέσω εξοπλισμού που δανείζονται από το Πολυτεχνείο Κρήτης, με σταθμούς βάσης που έχουν εγκατασταθεί στην ευρύτερη περιοχή της πόλης των Χανίων.

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα TUC@Home.

Eduroam

H υπηρεσία Eduroam διασυνδέει ένα σύνολο από Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και λοιπούς φορείς επιτρέποντας σε χρήστες που επισκέπτονται κάποιο από αυτά να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο κάνοντας χρήση των κωδικών που τους έχει διαθέσει το Ίδρυμά τους.

Η υπηρεσία παρέχεται σε περισσότερες από 27 χώρες σε όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα έχουν συνδεθεί περισσότεροι από 80 φορείς στους οποίους περιλαμβάνονται και 27 Γενικά Νοσοκομεία ανά την επικράτεια.

Ποιούς αφορά;

Όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας (μέλη ΔΕΠ, φοιτητές κλπ.) που επισκέπτονται κάποιο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, μπορούν να συνδεθούν με τον φορητό τους Η/Υ σε κάποιο wifi hotspot του επισκεπτόμενου Πανεπιστημίου.

Πώς την αποκτώ;

Απαραίτητη προϋπόθεση για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία:

Τι πρέπει να κάνω;

 • Επιλέγω να συνδεθώ στο ασύρματο δίκτυο του επισκεπτόμενου Ιδρύματος με την ονομασία eduroam.
 • Όταν μου ζητηθεί το όνομα χρήστη / κωδικός για τη σύνδεση εισάγω το username που μου έχει δοθεί από το Μηχανογραφικό Κέντρο του Πολυτεχνείου Κρήτης στη μορφή username<στο>tuc.gr και στο πεδίο κωδικός πληκτρολογώ τον κωδικό μου.

Πληροφορίες

Υπηρεσία Eduroam

WiFi@Campus

Το campus του Πολυτεχνείου Κρήτης καλύπτεται πλήρως από ασύρματο δίκτυο πρόσβασης βασισμένο στα πρότυπα 802.11 a/b/g/ac. Η ασφάλεια του δικτύου βασίζεται στη χρήση ανεπτυγμένων πρωτοκόλλων ασφαλείας προκειμένου να είναι διασφαλισμένη η ασύρματη επικοινωνία του κάθε χρήστη από και προς το δίκτυο. Το χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο αυθεντικοποίησης είναι το 802.1x και χρησιμοποιούνται τα πρωτόκολλα ασφαλείας WPA2 / WPA3. Η πρόσβαση παρέχεται από περισσότερα από 170 ασύρματα σημεία πρόσβασης τα οποία καλύπτουν όλους τους χώρους της Πολυτεχνειούπολης, τόσο κλειστούς όσο και υπαίθριους.

Ποιούς αφορά;

Όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας που διαθέτουν συσκευή με δυνατότητα ασύρματης διασύνδεσης.

Πώς την αποκτώ;

Απαραίτητη προϋπόθεση για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία:

 • Οι χρήστες να διαθέτουν συσκευή με ασύρματη κάρτα συμβατή με τα πρότυπα 802.11a/b/g/ac.
 • Να διαθέτουν ενεργό λογαριασμό τηλεματικών e-υπηρεσιών.

Τι πρέπει να κάνω;

 • Επιλέγω να συνδεθώ στο ασύρματο δίκτυο του ιδρύματος με την ονομασία TUC.
 • Όταν μου ζητηθεί το όνομα χρήστη / κωδικός για τη σύνδεση εισάγω το όνομα χρήστη που μου έχει δοθεί από το Μηχανογραφικό Κέντρο στη μορφή username (χωρίς κανένα πρόθεμα) και στο πεδίο κωδικός πληκτρολογώ τον κωδικό μου.
 • Αν οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν την επιλογή "Πιστοποιητικό CA" προσέχω να επιλέξω "Να μην επικυρώνεται"
 • Αν επιθυμώ να συνδεθώ μέσω συσκευής Android ρυθμίζω τα ακόλουθα:
  • Επιλέγω PEAP από το μενού "Μέθοδος EAP".
  • Επιλέγω MSCHAPV2 από το μενού "2η φάση ελέγχου ταυτότητας".
  • Επιλέγω "Να μην επικυρωθεί" από το μενού "Πιστοποιητικό CA".
  • Εισάγω το username στο πεδίο "Ταυτότητα" και τον κωδικό στο πεδίο "Κωδικός Πρόσβασης". Δεν χρειάζεται να συμπληρώσω το πεδίο "Ανώνυμη Ταυτότητα".
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012