Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

 
Στα πλαίσια της πολιτικής «Κεντρικής Διαχείρισης Αδειών Χρήσης του προγράμματος SimCenter Magnet», ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας το δημοφιλές πρόγραμμα προσομοίωσης ηλεκτρομαγνητικών πεδίων της εταιρείας Siemens.

Ποιούς αφορά; 

Όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.
 

Οδηγίες εγκατάστασης 

Για τη σωστή εγκατάσταση της εφαρμογής, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:
α) να ελέγξετε και να επιβεβαιώσετε ότι η συσκευή σας πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος του λογισμικού Magnet
β) να κατεβάσετε τα αρχεία εγκατάστασης του λογισμικού στον τοπικό δίσκο του υπολογιστή σας
γ) να εκτελέσετε τη διαδικασία εγκατάστασης

Τα βήματα αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά στον "Οδηγό εγκατάστασης λογισμικού SimCenter Magnet της Siemens", ενώ όλα τα αρχεία εγκατάστασης είναι διαθέσιμα στο site http://magnet.tuc.gr
 

Αδειοδότηση 

Η αδειοδότηση της συγκεκριμένης εφαρμογής γίνεται μέσω διακομιστή διαχείρισης αδειών (license server) που διαθέτει διακόσιες (200) άδειες παράλληλης χρήσης.
 

Απαίτηση πρόσβασης στο δίκτυο του Ιδρύματος

Για να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή οι χρήστες θα πρέπει να διαθέτουν υπολογιστή με πρόσβαση στο δίκτυο του Ιδρύματος (δηλ. από Η/Υ που βρίσκονται στους χώρους του Ιδρύματος ή από Η/Υ που βρίσκονται εκτός Ιδρύματος, αλλά συνδέονται απομακρυσμένα μέσω VPN στο δίκτυο του Πολυτεχνείου Κρήτης ή από Η/Υ που συνδέονται μέσω WiFi@Home).
 

Τεχνική Υποστήριξη 

Για οποιαδήποτε θέμα που αφορά στην εγκατάσταση της εφαρμογής, παρακαλούμε να αποστείλετε αίτημα στη διαδικτυακή υπηρεσία εξυπηρέτησης αιτημάτων https://helpdesk.tuc.gr . 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012