Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Για τη χρήση των προβολικών αυτών συστημάτων χρειάζεται να συνδεθεί η συσκευή ασύρματης μετάδοσης, που βρίσκεται στην έδρα του κάθε αμφιθεάτρου, με τη USB θύρα του υπολογιστή του εισηγητή. Τα βήματα που απαιτούνται αναλύονται παρακάτω στις «Οδηγίες χρήσης».

Επισημαίνουμε ότι για τη χρήση των προβολικών δεν απαιτείται η μόνιμη εγκατάσταση της εφαρμογής στον υπολογιστή. Οι χρήστες, που επιθυμούν τη μόνιμη εγκατάσταση της εφαρμογής, μπορούν να το κάνουν από το σύνδεσμο που θα βρουν στις «Οδηγίες χρήσης».

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012