Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Η ενσύρματη σταθερή πρόσβαση στο διαδίκτυο προσφέρεται μέσω του δικτύου υψηλών ταχυτήτων το οποίο λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της Πολυτεχνειούπολης στο Ακρωτήρι. Χρησιμοποιώντας τεχνολογία Gigabit Ethernet το δίκτυο βασίζεται σε παθητικές υποδομές δομημένης καλωδίωσης χαλκού και οπτικών ινών μπορεί να εξυπηρετήσει κάθε σύγχρονη εφαρμογή πληροφορικής και επικοινωνίας.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι διασυνδεδεμένο με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας με ταχύτητα 10 Gbps.

Άλλοι τρόποι σύνδεσης στο διαδίκτυο μπορεί να γίνουν είτε ασύρματα (WiFi εντός Πολυτεχνείου, WiFi@Home από Κουνουπιδιανά και την πόλη των Χανίων) είτε μέσω ADSL (πρόγραμμα Δίοδος) από το σπίτι.

Ποιούς αφορά;

Η υπηρεσία προσφέρεται σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας τα οποία επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Πώς την αποκτώ;

Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας τα οποία επιθυμούν να αποκτήσουν ενσύρματη πρόσβαση στο δίκτυο του Πολυτεχνείου θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο http://helpdesk.tuc.gr επιλέγοντας την αντίστοιχη κατηγορία αιτημάτων.

Το Τμήμα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων θα σας χορηγήσει την απαιτούμενη διεύθυνση IP και θα σας πληροφορήσει για τις απαιτούμενες ρυθμίσεις του υπολογιστή σας.


Οδηγός χρήσης υπηρεσιών

Οδηγίες

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012