Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Υπηρεσία Απομακρυσμένης Πρόσβασης και Διαμοιρασμού Αρχείων (filebox)

Η υπηρεσία απομακρυσμένης πρόσβασης και διαμοιρασμού αρχείων Filebox δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να έχουν διαδικτυακή πρόσβαση στην προσωπική περιοχή αρχείων τους που παρέχεται από το Τμήμα Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής. Επίσης τους δίνει τη δυνατότητα να διαμοιράζονται τα δεδομένα τους με άλλους χρήστες.

Τα αρχεία του χρήστη με χρήση της υπηρεσίας Filebox αποθηκεύονται με ασφάλεια και συντηρούνται σε κεντρικές μονάδες αποθήκευσης στο Data Center του ιδρύματος, και η πρόσβαση σε αυτά είναι δυνατή από οπουδήποτε, με οποιαδήποτε συσκευή (υπολογιστή, tablet ή smart-phone)  μέσω  web browser ή εξειδικευμένου λογισμικού πρόσβασης.

Στην περίπτωση χρήσης του εξειδικευμένου λογισμικού, το οποίο θα πρέπει να εγκατασταθεί στη συσκευή του χρήστη, τα δεδομένα δεν αποθηκεύονται μόνο στο Data Center του ιδρύματος αλλά συγχρονίζονται και αποθηκεύονται και στους χώρους αποθήκευσης της συσκευής του χρήστη.

Ποιους αφορά;

Η υπηρεσία αφορά όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. 

Πώς την αποκτώ;

Προκειμένου οι χρήστες να συνδεθούν στην Υπηρεσία απομακρυσμένης πρόσβασης και διαμοιρασμού αρχείων FileBox θα πρέπει να  διαθέτουν λογαριασμό e-Yπηρεσιών  του ιδρύματος.

Η υπηρεσία δεν ενεργοποιείται αυτόματα για όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Για να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτή, οι χρήστες θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετικό αίτημα, μέσω της σελίδας αρωγής χρηστών helpdesk.tuc.gr στην κατηγορία «Μηχανογραφικό, Δίκτυα, Υπολογιστική Υποδομή».

Η πρόσβαση στην υπηρεσία επιτυγχάνεται μέσω της ιστοσελίδας https://filebox.isc.tuc.gr ή μέσω εξειδικευμένου λογισμικού που θα πρέπει να εγκατασταθεί και να παραμετροποιηθεί στον προσωπικό υπολογιστή, tablet, smart-phone του χρήστη, όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης.

Περιγραφή

Με την Υπηρεσία απομακρυσμένης πρόσβασης και διαμοιρασμού αρχείων (FileBox) παρέχονται οι παρακάτω δυνατότητες:

α) οι χρήστες έχουν πρόσβαση στην περιοχή των αρχείων τους από απομακρυσμένα σημεία μέσω διαδικτύου, χρησιμοποιώντας συσκευές διαφόρων τύπων (π.χ. προσωπικοί υπολογιστές, tablets, smart-phones)

β) η πρόσβαση στην περιοχή των αρχείων επιτυγχάνεται μέσω web browser ή/και μέσω εξειδικευμένου λογισμικού που οι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν και να εγκαταστήσουν δωρεάν στη συσκευή τους (εξαίρεση αποτελεί το λογισμικό για λειτουργικά συστήματα της Apple)

γ) χρησιμοποιούνται ασφαλή πρωτόκολλα επικοινωνίας, μηχανισμοί πιστοποίησης και εξουσιοδότησης και μηχανισμοί δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτησης δεδομένων για να εξασφαλιστεί η προστασία και η ιδιωτικότητα των δεδομένων κάθε χρήστη

δ) οι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν (download), μεταφορτώσουν (upload) αρχεία από  τη συσκευή τους προς τον προσωπικό τους χώρο αποθήκευσής στο Data Center του ιδρύματος, καθώς και να συγχρονίσουν  τα αρχεία τους μεταξύ των διαφορετικών συσκευών που χρησιμοποιούν

ε) οι χρήστες μπορούν να διαμοιράσουν αρχεία/φακέλους με εγγεγραμμένους στην υπηρεσία χρήστες ή ομάδες χρηστών που ανήκουν στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Ο διαμοιρασμός επιτυγχάνεται με ασφάλεια, με τον ορισμό δικαιωμάτων στα διαμοιρασμένα αρχεία/φακέλους καθώς και με τη χρήση κωδικού πρόσβασης.  Επιπλέον μπορεί να γίνει διαμοιρασμός και με μη εγγεγραμμένους στην υπηρεσία χρήστες (μόνο για κατέβασμα αρχείων).

στ) κατά τη διαδικασία μεταφόρτωσης αρχείου είναι δυνατή η δημιουργία εκδόσεων (versions) του ίδιου αρχείου για χρονικό διάστημα που ορίζεται στην ενότητα Πολιτική υπηρεσίας.

ζ) είναι δυνατή η επαναφορά διαγραμμένων αρχείων/φακέλων από τον κάδο ανακύκλωσης της υπηρεσίας, όπου τα διαγραμμένα αρχεία διατηρούνται για διάστημα όσων ημερών καθορίζεται στην ενότητα Πολιτική υπηρεσίας.

στ) υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικές πηγές αποθήκευσης, όπως ο προσωπικός χώρος αποθήκευσης του Μηχανογραφικού κέντρου (Ζ: drive) και με εξωτερικές  υπηρεσίες αποθήκευσης  (πχ. Google Drive, Drobox κ.α.)

Η υπηρεσία απομακρυσμένης πρόσβασης και διαμοιρασμού αρχείων βασίζεται στην πλατφόρμα ελεύθερου λογισμικού/λογισμικού ανοιχτού κώδικα ownCloud

Πολιτική υπηρεσίας

-          Η Υπηρεσία απομακρυσμένης πρόσβασης και διαμοιρασμού αρχείων Filebox δεν ενεργοποιείται αυτόματα σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Για να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτή, οι χρήστες θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετικό αίτημα, μέσω της σελίδας αρωγής χρηστών helpdesk.tuc.gr.

-          Δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας έχουν όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας: οι φοιτητές, το διδακτικό προσωπικό (ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ) το διοικητικό προσωπικό και οι επιστημονικοί συνεργάτες, για όσο διάστημα διατηρούν την ιδιότητά τους. Μετά από την αποχώρησή τους ή τη διακοπή της ιδιότητάς τους (πχ. αποφοίτηση, συνταξιοδότηση, μετάταξη/απόσπαση, λήξη συνεργασίας κλπ) η υπηρεσία καταργείται.

-          Η ευθύνη για το περιεχόμενο των δεδομένων που αποθηκεύονται ή/και διαμοιράζονται μέσω της υπηρεσίας Filebox σε άλλους χρήστες, βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη και η χρήση της υπηρεσίας θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό Χρήσης Δικτύου και Υποδομών του ιδρύματος και με τον Κανονισμό Χρήσης του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας .

-          Η χωρητικότητα που παρέχεται μέσω της υπηρεσίας απομακρυσμένης πρόσβασης και διαμοιρασμού αρχείων στους χρήστες του ιδρύματος είναι:

o   10GB για διδακτικό προσωπικό (ΔΕΠ/ΕΤΕΠ/ΕΔΙΠ κ.λπ.)

o   4GB για φοιτητές και λοιπό προσωπικό

-          Η μέγιστη χωρητικότητα ενός αρχείου που μεταφορτώνεται στην περιοχή αρχείων του χρήστη δε θα πρέπει να ξεπερνά το 1GB.

-          Τα διαγραμμένα αρχεία παραμένουν στον κάδο ανακύκλωσης πριν την οριστική διαγραφή τους από την εφαρμογή για 14 ημέρες.

-          Oι εκδόσεις των αρχείων της εφαρμογής παραμένουν για 7 ημέρες, εφόσον δεν ξεπερνιέται ο μέγιστος χώρος αποθήκευσης της κατηγορίας του χρήστη.

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε απορία μπορείτε να αποστείλετε το αίτημά σας μέσω της σελίδας αρωγής χρηστών helpdesk.tuc.gr ή να επικοινωνείτε με το προσωπικό του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής στο τηλ. 2821037400.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012