Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Μέσω των υπηρεσιών νέφους (cloud) της Microsoft 365, παρέχεται πρόσβαση σε εφαρμογές όπως Office 365, One Drive, Teams, Share Point κ.α. Τα δεδομένα των χρηστών αποθηκεύονται σε υποδομές της Microsoft 365, σε data-centers εκτός του ιδρύματος, που βρίσκονται στην Ευρώπη και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που θέτει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR).

Ποιον αφορά

Οι υπηρεσίες αφορούν όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινοτητας, με διαφορετικά δικαιώματα ανάλογα την κατηγορία τους:

- Οι εν ενεργεία φοιτητές και το εν ενεργεία προσωπικό (μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ/ΕΔΙΠ, διοικητικό προσωπικό, επιστημονικοί συνεργάτες) έχουν πρόσβαση στην online έκδοση της υπηρεσίας Microsoft 365 και δυνατότητα εγκατάστασης του λογισμικού MS Office 365 τοπικά στους υπολογιστές τους, μέσω του πακέτου Microsoft 365 Education A3.

- Οι απόφοιτοι και το προσωπικό που έχει αποχωρήσει, έχουν πρόσβαση στην online έκδοση της υπηρεσίας Microsoft 365, μέσω του πακέτου Microsoft 365 Education A1.

Πώς την αποκτώ

Κάθε χρήστης χρησιμοποιεί το λογαριασμό e-υπηρεσιών που διαθέτει στο Πολυτεχνείο Κρήτης για να αποκτήσει πρόσβαση.

Για να συνδεθείτε στις υπηρεσίες MS Office 365:

  • επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://login.microsoftonline.com/?whr=tuc.gr 
  • για την είσοδο σας, εισάγετε το όνομα χρήστη σε μορφή username@tuc.gr όπου username το όνομα χρήστη του λογαριασμού e-Yπηρεσιών που διαθέτετε στο ίδρυμα,
  • ως κωδικό πρόσβασης, εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης  του λογαριασμού e-Yπηρεσιών που διαθέτετε στο ίδρυμα.

Oδηγίες εγκατάστασης

Mέσω του πακέτου Microsoft 365 Education A3, οι εν ενεργεία φοιτητές και το προσωπικό του ιδρύματος μπορούν να εγκαταστήσουν το λογισμικό MS Office 365 τοπικά στον υπολογιστή, το laptop ή το tablet τους (επιτρέπεται η εγκατάσταση σε έως 5 συσκευές) χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό λογαριασμό τους.

Πριν εγκαταστήσετε το MS Office 365 θα πρέπει να ξέρετε ότι:

  • το MS Office 365 δε συν-λειτουργεί με παλαιότερες εκδόσεις του MS Office ή stand-alone εφαρμογών (π.χ. MS Project 2016, MS Visio 2016 κ.ά.) με τύπο εγκατάστασης msi, παρά μόνο με λογισμικά της Microsoft με τύπο εγκατάστασης click-to-run, όπως αναφέρεται στο άρθρο Office installed with Click-to-Run and Windows Installer on same computer isn't supported.

  • το MS Office 365 συν-λειτουργεί χωρίς πρόβλημα με τις εκδόσεις MS Project 2019, MS Visio 2019.

Για περισσότερες οδηγίες εγκατάστασης, δείτε το αρχείο Οδηγός Εγκατάστασης MS Office 365 


Οδηγίες χρήσης 

Για περισσότερες λεπτομέρειες για την υπηρεσία One Drive, δείτε το αρχείο Οδηγίες Χρήσης Microsoft OneDrive 365 .


Διάρκεια Ισχύος Άδειας Χρήσης 

α) H άδεια χρήσης είναι συνδρομητική,  και ανανεώνεται κάθε χρόνο από το ίδρυμα,

β) η άδεια χρήσης παραμένει ενεργή για το λογαριασμό σας για όσο διάστημα έχετε την ιδιότητα του εν ενεργεία φοιτητή ή προσωπικού στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Υποστήριξη

Η Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής παρέχει και υποστηρίζει τη δυνατότητα διασύνδεσης με την υπηρεσία. Σε καμία περίπτωση δε φέρει ευθύνη για τη λειτουργία της υπηρεσίας και τα δεδομένα που αποθηκεύονται μέσω αυτής.

Σημείωση: Η διασύνδεση στην υπηρεσία MS Office365 μέσω του Delos365, καταργήθηκε από τις 13.12.2021

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012