Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12  οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας παραλαμβάνουν το δελτίο ειδικού εισιτηρίου (ΠΑΣΟ), μετά από ηλεκτρονική αίτηση. 

Από το Ακαδημαϊκό έτος 2012-13, το πάσο ενοποιείται με τη νέα Ακαδημαϊκή Ταυτότητα. Ισχύ πάσου για μειωμένες τιμές εισιτηρίων θα έχει μόνο υπό προϋποθέσεις ως εξής:

  • Οι προπτυχιακοί φοιτητές πλήρους φοίτησης που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ για όσα έτη απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου προσαυξημένα κατά δύο (2) έτη.
  • Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που δεν είναι ήδη κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου, για όσα έτη αντιστοιχούν στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών τους, ως ελάχιστη χρονική διάρκεια του, για τη λήψη του Μ.Δ.Ε.
  • Οι υποψήφιοι διδάκτορες που δεν είναι ήδη κάτοχοι διδακτορικού τίτλου για τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία εγγραφής τους.

Επιπλέον περιορισμοί που υπάρχουν καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες αναφέρονται αναλυτικά στο σχετικό ιστότοπο της υπηρεσίας στη διεύθυνση http://academicid.minedu.gov.gr/FAQ.aspx

Ποιούς αφορά;

Η υπηρεσία αφορά όλους τους φοιτητές.

Πώς την αποκτώ;

Θα χρειαστείτε ενεργό λογαριασμό e-Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης (λογαριασμός Μηχανογραφικού).

Η ηλεκτρονική αίτηση για την απόκτηση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας γίνονται από τις 24/9/2012 από τη διεύθυνση http://academicid.minedu.gov.gr

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012