Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Σε όλα τα κτιριακά συγκροτήματα του Πολυτεχνείου προσφέρονται τηλεφωνικές υπηρεσίες. Στους χρήστες των υπηρεσιών αυτών παρέχονται σύγχρονες τηλεφωνικές συσκευές και αριθμός κλήσης από τα αριθμοδοτικά πεδία του Ιδρύματος. Οι αριθμοί κλήσης έχουν την μορφή:

+30 282103 7ΧΧΧ και +30 282100 6ΧΧΧ

Οι αριθμοί 7ΧΧΧ και 6ΧΧΧ αποτελούν και την εσωτερική αριθμοδότηση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άμεση κλήση στο εσωτερικό τηλεφωνικό δίκτυο του Πολυτεχνείου.

Τα τηλεφωνικά κέντρα παρέχουν επίσης την δυνατότητα για κλήσεις μέσω VoIP ενώ προσφέρουν και πολλές ευκολίες όπως τηλεφωνητή, δημιουργία pickup groups, λήψη και αποστολή fax, φραγές κλήσεων, απομακρυσμένη πρόσβαση σε ηχητικά μηνύματα κλπ.

Ποιούς αφορά;

Τους διδάσκοντες, το διοικητικό προσωπικό, μέλη εργαστηρίων, φοιτητές που διαμένουν στην Φοιτητική Εστία.

Πώς την αποκτώ;

Αρχικά θα πρέπει να συμπληρώσετε την σχετική αίτηση νέας τηλεφωνικής σύνδεσης. Στην συνέχεια θα πρέπει να εκτυπώσετε το έντυπο που θα δημιουργηθεί αυτόματα και να το υπογράψετε τόσο εσείς όσο και ο υπεύθυνος εργαστηρίου ή της υπηρεσίας σας. Το έντυπο θα πρέπει να μας αποσταλεί σε πρωτότυπη μορφή (για παράδειγμα μέσω ταχυδρομείου). Μόλις το παραλάβουμε θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και θα σας ενημερώσουμε για τον αριθμό κλήσης που θα σας αποδωθεί ενώ θα σας παραχωρήσουμε και τηλεφωνική συσκευή.

Εάν επιθυμείτε να ενεργοποιηθούν οι επιπρόσθετες υπηρεσίες οι οποίες περιγράφονται παρακάτω θα πρέπει να συμπληρώσετε τις σχετικές αιτήσεις:

  • PICK UP GROUP: πρόκειται για ομάδα εσωτερικών τηλεφώνων, στα οποία δίνεται η δυνατότητα αρπαγής κλήσης που γίνεται σε μέλος της ίδιας με αυτά ομάδας, με τη χρήση απλώς του κωδικού 46. Η υπηρεσία αυτή συνίσταται για ομάδες ατόμων που κατά πρώτον έχουν κοινές αρμοδιότητες, ώστε να έχει νόημα η αρπαγή κλήσης και κατά δεύτερον βρίσκονται σε κοινό χώρο, ώστε να γίνεται αντιληπτό από αυτά πότε κάποιο από τα εσωτερικά τηλέφωνα της ίδιας ομάδας χτυπά. Παραδείγματα τέτοιων ομάδων είναι οι γραμματείες των τμημάτων του Πολυτεχνείου και οι διάφορες υπηρεσίες του ιδρύματος (π.χ. Τεχνική Υπηρεσία, Λογιστήριο κ.λ.π.). Για ευνόητους λόγους, η αίτηση για δημιουργία ενός pick-up group θα γίνει από ένα μόνο μέλος της αιτούμενης ομάδας, με τη σύμφωνη βέβαια γνώμη και όλων των υπόλοιπων μελών της. Η σχετική αίτηση βρίσκεται εδώ.
  • CALL WAITING (αναμονή κλήσης): Όταν είναι ενεργοποιημένη η υπηρεσία αυτή, το εσωτερικό σας δε δείχνει ποτέ κατειλημμένο. Αν είναι σε εξέλιξη κάποια συνομιλία και κάποιος τρίτος σας καλέσει θα ακούσετε ένα χαρακτηριστικό ήχο, ενώ ταυτόχρονα θα φανεί στην οθόνη σας ο καλών αριθμός. O καλών δε λαμβάνει σήμα κατειλημμένου αλλά έναν διαφορετικό κουδουνισμό από αυτόν της κανονικής κλήσης. Εν συνεχεία έχετε τη δυνατότητα είτε να τερματίσετε τη συνομιλία σας και να απαντήσετε στο δεύτερο συνομιλητή, είτε να αγνοήσετε το δεύτερο καλών, είτε να βάλετε σε αναμονή τον πρώτο συνομιλητή σας (με το πλήκτρο hold), να μιλήσετε με το δεύτερο και τελικά να επανέλθετε στον αρχικό (πάλι πατώντας το πλήκτρο hold).
  • Υπηρεσία VoIP

Πολιτική χρεώσεων

Η σχετική πολιτική τηλεφωνικών χρεώσεων βρίσκεται εδώ

Μπορείτε να παρακολουθείτε τις τηλεφωνικές κλήσεις που έχετε κάνει για τους δικούς σας αριθμούς από τη σχετική σελίδα παρακολούθησης τηλεφωνικών κλήσεων.

Τηλεφωνικοί Κατάλογοι

Η διεύθυνση συντηρεί τους τηλεφωνικούς καταλόγους του Ιδρύματος.

Αιτήσεις

Αιτήσεις για εργασίες σε θέματα τηλεφωνίας (όπως νέα σύνδεση, φραγές, βλάβες κλπ) είναι διαθέσιμες στη σελίδα αιτήσεων της ενότητας υποστήριξη.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012