Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

ΕΥΔΟΞΟΣ - Ηλεκτρονική Υπηρεσία Διαχείρισης Συγγραμμάτων

Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται κεντρικά από το Υπουργείο Παιδείας και αφορά τη διαχείριση συγγραμμάτων.

Ποιούς αφορά;

Η υπηρεσία αφορά προπτυχιακούς φοιτητές.

Πώς την αποκτώ;

Οι φοιτητές του Ιδρύματος μπορούν να ενημερώνονται για τα συγγράμματα που έχουν επιλεγεί για κάθε μάθημα, στο οποίο θα εγγραφούν. Αναλυτικές πληροφορίες, οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις δίνονται στην ιστοσελίδα: http://eudoxus.gr/. Η ίδια ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες για τα συγγράμματα που έχουν επιλεγεί από τα Τμήματα του Πολυτεχνείου Κρήτης για τα προσφερόμενα μαθήματα. 


Οι δηλώσεις συγγραμμάτων από τους φοιτητές γίνεται με χρήση των κωδικών πρόσβασης (username /password) που τους έχουν χορηγηθεί από το Μηχανογραφικό Κέντρο του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Μήνυμα του Προέδρου του ΕΔΕΤ σχετικά με την λειτουργία της διαδικτυακής εφαρμογής ΕΥΔΟΞΟΣ

Ο "Εύδοξος", χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων των συνεργατών μας, ξεκίνησε και συνεχίζεται με εξαιρετική επιτυχία. Θυμίζουμε ότι η επιλογή και διανομή συγγραμμάτων, για τα τελευταία 15 τουλάχιστον χρόνια, ήταν εξόχως προβληματική: Χαμηλή ποιότητα υλικού, μεγάλες καθυστερήσεις στην παραλαβή από τους φοιτητές, υψηλό οικονομικό κόστος για το κράτος, σπατάλη ανθρώπινων πόρων στα Ιδρύματα.

Με την νέα υπηρεσία (http://www.eudoxus.gr/) δημιουργήθηκε μία ολοκληρωμένη διαδικτυακή εφαρμογή που καλύπτει όλες τις φάσεις επιλογής και διανομής των συγγραμμάτων, για ΟΛΟΥΣ τους φοιτητές, από ΟΛΑ τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας.

Κατ’ αρχάς, οι Εκδότες απέκτησαν ηλεκτρονικό λογαριασμό, μέσω του οποίου ανάρτησαν στοιχεία για όλα τα πιθανά βιβλία/βοηθήματα (42.707), που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συγγράμματα, σε οποιοδήποτε ακαδημαϊκό Τμήμα της χώρας. Η βάση που προέκυψε είναι δημόσια διαθέσιμη στη σελίδα: http://service.eudoxus.gr/search/.

Στη συνέχεια εκλήθησαν τα 488 ακαδημαϊκά Τμήματα να δημιουργήσουν κωδικούς στο σύστημα «Εύδοξος», προκειμένου να αναρτήσουν τόσο τα διδασκόμενα μαθήματα (58.527) όσο και τα αντίστοιχα προτεινόμενα συγγράμματα. Έτσι, όλοι γνωρίζουν πλέον ποια μαθήματα διδάσκονται και ποια συγγράμματα προτείνονται σε οποιοδήποτε ακαδημαϊκό Τμήμα, στη διεύθυνση: https://service.eudoxus.gr/secapp/public/intro.html.

Κατόπιν, οι Εκδότες εκλήθησαν να δηλώσουν τα σημεία διανομής για τα επιλεγέντα συγγράμματα, στις πόλεις όπου εδρεύουν τα αντίστοιχα Τμήματα, σημειώνοντας όλες τις λεπτομέρειες της διανομής (ταχυδρομική και ηλεκτρονική δ/ση, πλήθος αποθεμάτων, ώρες λειτουργίας, κλπ.)

Με την έναρξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εισέρχονται στη σελίδα http://service.eudoxus.gr/student/, όπου (α) πιστοποιούν την ταυτότητά τους και (β) καλούνται να δηλώσουν τα επιθυμητά συγγράμματα από τη λίστα των προτεινόμενων συγγραμμάτων του Τμήματός τους. Κατόπιν λαμβάνουν SMS και E-mail με έναν προσωπικό κωδικό PIN, με τον οποίο μπορούν να παραλάβουν τα συγγράμματα από τα αντίστοιχα σημεία διανομής.

Η επιτυχία της δράσης ήταν εντυπωσιακή. Περισσότεροι από 180.000 φοιτητές δήλωσαν και έλαβαν τα συγγράμματά τους τις πρώτες τέσσερις εβδομάδες λειτουργίας του συστήματος. Εκατοντάδες υπάλληλοι των Ιδρυμάτων απαλλάχθηκαν από παραδοσιακές γραφειοκρατικές διαδικασίες, ενώ παρέχεται ζωντανή ενημέρωση με πραγματικά στατιστικά στοιχεία της διανομής σε όλα τα Τμήματα. Η ταχύτητα απόκρισης των εφαρμογών ήταν υποδειγματική, και η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας ξεπερνά το 99,9%.

Στη σελίδα https://service.eudoxus.gr/cgi-bin/stats.cgi μπορείτε να δείτε ορισμένα ζωντανά στατιστικά στοιχεία για την επιλογή/διανομή των συγγραμμάτων.

Για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος σχεδιάζεται η σταδιακή εισαγωγή των ηλεκτρονικών συγγραμμάτων.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ξεχωριστά, όλα τα μέλη της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού για την θέρμη με την οποία αγκαλιάσατε το στρατηγικό αυτό έργο, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στην επιτυχή του εξέλιξη.

Με εκτίμηση

Παναγιώτης Τσανάκας
Πρόεδρος ΕΔΕΤ - Καθ. ΕΜΠ

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012