Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

To Πολυτεχνείο Κρήτης διαθέτει την τελευταία έκδοση του λογισμικού Matlab της εταιρείας Mathworks, μαζί με το πακέτο Simulink και όλα τα διαθέσιμα toolboxes, μέσω της νέας συνδρομητικής άδειας τύπου Campus-Agreement. 

Οι χρήστες μπορούν να εγκαταστήσουν το λογισμικό στον προσωπικό τους υπολογιστή, είτε να χρησιμοποιούν την online έκδοση του Matlab. Οι εκδόσεις που παρέχονται είναι για λειτουργικά συστήματα MS Windows, Mac OS και Linux.

Για οδηγίες χρήσης της παλαιότερης έκδοσης Matlab 2014b πατήστε εδώ.

Ποιούς αφορά;  

Αφορά όλους τους φοιτητές, το εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσωπικό της ακαδημαϊκής κοινότητας ενώ η χρήση τους προορίζεται αποκλειστικά για διδασκαλία, μελέτη και έρευνα. 

Πώς το αποκτώ; 

Για να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό Matlab οι χρήστες θα πρέπει:

Στη συνέχεια οι χρήστες θα μπορούν να κάνουν login είτε στο portal της Mathworks είτε στην online έκδοση του Matlab μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού και του μηχανισμού SSO του ιδρύματος, ώστε να:

 • να κατεβάσουν και να εγκαταστήσουν τοπικά στον υπολογιστή τους (σε όσες συσκευές επιθυμούν) το πλήρες πακέτο Matlab όπως περιγράφεται στις «Οδηγίες Εγκατάστασης Λογισμικού», ή
 • να χρησιμοποιήσουν την Οnline έκδοση Matlab
 • να παρακολουθήσουν πάνω από 100 ώρες διαδραστικών Online-Tutorials για εκμάθηση του λογισμικού και των toolboxes μέσω της ακαδημίας Matlab

Το λογισμικό Matlab που θα εγκατασταθεί στους τοπικούς υπολογιστές μπορεί να χρησιμοποιηθεί από υπολογιστές εντός ή εκτός του δικτύου του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

 

Οδηγίες Δημιουργίας Προσωπικού Λογαριασμού στο Portal της Mathworks

Για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στο portal της Mathworks, οι χρήστες θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

1. να επισκεφτούν το Portal της Mathworks για το Πολυτεχνείο Κρήτης και να πατήσουν στην επιλογή «Sign in to get started». 

2. Στο νέο παράθυρο να εισάγουν το ιδρυματικό email του λογαριασμού τους (ΠΡΟΣΟΧΗ: πρέπει να είναι αποκλειστικά της μορφής @tuc.gr, άλλες μορφές όπως π.χ. ece.tuc.gr κλπ δεν γίνονται δεκτές) και να προχωρήσουν πατώντας Next.

3. Στη συνέχεια, εμφανίζεται η σελίδα SSO του ιδρύματος. Οι χρήστες καλούνται να εισάγουν τα ιδρυματικά τους στοιχεία (username και password), και να αποδεχτούν την αποστολή στο Portal της Mathworks του Ονοματεπώνυμου και του email τους για να προχωρήσει η δημιουργία του profile.

4. Για την ολοκλήρωση της δημιουργίας του profile τους, οι χρήστες πρέπει να συμπληρώσουν κάποια επιπλέον υποχρεωτικά στοιχεία που ζητά η Mathworks όπως τη χώρα που βρίσκονται, τη σχολή που ανήκουν/φοιτούν (υπάρχει προκαθορισμένη λίστα με Σχολές Μηχανικών από την Mathworks) και το ρόλο τους στο ίδρυμα, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

5. Στη συνέχεια πρέπει να αποδεχτούν την Online Services Agreement και να πατήσουν «Create» για να ολοκληρωθεί η διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού.

6. Κατά την είσοδο στο Portal της Mathworks θα ζητηθεί την πρώτη φορά η επιλογή ενός web site, ώστε να προσδιοριστεί η γλώσσα εμφάνισης.

 

7. Μετά την επιλογή και της γλώσσας, οι χρήστες εισέρχοναι στο portal της Mathworks, από όπου μπορούν να επιλέξουν να εγκαταστήσουν το Matlab από την επιλογή «Install Matlab» είτε να χρησιμοποιήσουν απευθείας την έκδοση Matlab Online από την επιλογή «Use Matlab Online». 

 

8. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το portal της Mathworks στέλνει ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα επιβεβαίωσης της δημιουργίας του λογαριασμού στο ιδρυματικό email των χρηστών.

 

Οδηγίες Εγκατάστασης του λογισμικού

Πριν προχωρήσουν οι χρήστες σε εγκατάσταση του λογισμικού πρέπει να ελέγξουν τις ελάχιστες απαιτήσεις του συστήματος εγκατάστασης, μέσω της ιστοσελίδας Ελάχιστες Απαιτήσεις Συστήματος.

Στη συνέχεια, από την ιστοσελίδα Matlab Online ή από το Portal της Mathworks για το Πολυτεχνείο Κρήτης οι χρήστες μπορούν να κάνουν login μέσω SSO με χρήση των ιδρυματικών τους στοιχείων. 

Από το περιβάλλον του Matlab Online, οι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν το λογισμικό Matlab για να προχωρήσουν σε εγκατάσταση, επιλέγοντας το κουμπί «Install Matlab» ή να χρησιμοποιήσουν την online έκδοση επιλέγοντας το κουμπί «Open MATLAB Online». 

Το λογισμικό Matlab παρέχεται για λειτουργικά συστήματα MS Windows, Mac OS και Linux. 

 

Έλεγχος δικαιώματος χρήσης του λογισμικού 

Την πρώτη φορά που θα κάνουν login οι χρήστες στο Portal της Mathworks για να δημιουργήσουν τον προσωπικό λογαριασμό τους, θα συνδεθούν στην Υπηρεσία Πιστοποίησης/Εξουσιοδότησης Χρηστών του ιδρύματος μέσω Shibboleth, ώστε να επαληθευτεί από το Πολυτεχνείο Κρήτης ότι είναι ενεργά μέλη και πληρούν τις προϋποθέσεις χρήσης της εφαρμογής (ανήκουν στις κατηγορίες χρηστών που μπορούν να την χρησιμοποιήσουν). 

H παραπάνω διαδικασία πιστοποίησης και εξουσιοδότησης χρήσης της εφαρμογής θα επαναλαμβάνεται μία (1) φορά το χρόνο, κατά την επέτειο ανανέωσης της άδειας χρήσης του λογισμικού ή κάθε φορά που ο χρήστης εγκαθιστά το λογισμικό σε νέο υπολογιστή. Ο χρήστης θα ενημερώνεται δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης ότι θα πρέπει να γίνει επανέλεγχος της άδειας χρήσης του. 

 

Βοηθητικές Πληροφορίες

Για βοηθητικές πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο Portal της Mathworks και συγκεκριμένα στις παρακάτω πηγές:

 • Installation Guides: Βοηθητικά βίντεο εγκατάστασης του λογισμικού
 • Online Training Suite : Διαδραστικά Online-Tutorials για εκμάθηση του λογισμικού και των toolboxes μέσω της ακαδημίας Matlab
 • MATLAB Examples : Παραδείγματα και συλλογές από δωρεάν διαθέσιμο κώδικα για μεγάλο αριθμό εργαλείων και εφαρμογών 
 • MATLAB Grader: Εργαλείο για την δημιουργία και αυτόματη βαθμολόγηση ασκήσεων φοιτητών (για καθηγητές)

 

Πρόσθετα προϊόντα

Στην παρεχόμενη άδεια Matlab που διαθέτει το ίδρυμα, περιλαμβάνονται και τα παρακάτω προϊόντα:

 • RoadRunner : λογισμικό τρισδιάστατης προσομοίωσης αυτόματης οδήγησης 
 • Polyspace : λογισμικό ανίχνευσης και αποσφαλμάτωσης κρίσιμων λαθών πραγματικού χρόνου (runtime errors, bugs, security vulnerabilities) σε κώδικα C/C++ και ADA
 • MATLAB Parallel Server : δυνατότητα εκτέλεσης κώδικα matlab σε συστήματα cluster/cloud
 • MATLAB Web App Server : λογισμικό παρουσίασης εφαρμογών Matlab μέσω web browser

Για να αποκτήσετε πρόσβαση/χρησιμοποιήσετε κάποιο από τα παραπάνω, πρέπει να αποστείλετε αίτημα στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών, μέσω της πλατφόρμας helpdesk.tuc.gr.

 

Οδηγίες ανανέωσης άδειας χρήσης λογισμικού Matlab 

H άδεια χρήσης του λογισμικού Matlab Campus-Wide License που διαθέτει το ίδρυμα, απαιτεί μια φορά περίπου το χρόνο ανανέωση. Κατά τη διάρκεια της ανανέωσης πιστοποιείται από την εφαρμογή.

Αν κατά την χρήση της εφαρμογής εμφανιστεί ένα μήνυμα όπως το παρακάτω (ότι η άδειά σας θα λήξει σε ΧΧ ημέρες), θα πρέπει να ακολουθήσετε τις Οδηγίες Ανανέωσης λογισμικού Matlab

Τεχνική Υποστήριξη

 • Για τεχνική υποστήριξη όσον αφορά στην εγκατάσταση και χρήση του λογισμικού, μπορείτε να μιλήσετε απευθείας με την Ομάδα Υποστήριξης της εταιρείας Mentor (εκπροσώπου της Mathworks στην Ελλάδα) στην ηλεκτρονική διεύθυνση support<στο>mentorhellas.com καθώς και με την Ομάδα Υποστήριξης της Mathworks 
 • Για θέματα που αφορούν τον ιδρυματικό λογαριασμό και το μηχανισμό πιστοποίησης SSO του ιδρύματος, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Αρωγής του ιδρύματος (τηλ. 28210-37400 ή admin<στο>isc.tuc.gr)
 • Ειδικά για καθηγητές και ερευνητές, παρέχεται εξειδικευμένη υποστήριξη στη χρήση των toolboxes της MathWorks από τον κ. Alex Tarchini (Customer Success Engineer) +39-011-227-4751, atarchin@mathworks.com.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012