Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Υποστήριξη Διοικητικών Πληροφοριακών Συστημάτων

Το Τμήμα Διοικητικής Υπολογιστικής Υποδομής προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης σε όλα τα διοικητικά υπολογιστικά συστήματα του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η υποστήριξη παρέχεται τόσο σε προσωπικούς Η/Υ όσο και σε κεντρικούς εξυπηρετητές. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την εγκατάσταση και παραμετροποίηση του hardware και του λειτουργικού συστήματος, την εγκατάσταση λογσμικού ασφαλείας καθώς και ειδικού λογισμικού για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Ποιούς αφορά;

Όλους το διοικητικό προσωπικό, τους προϊσταμένους και διευθυντές διοικητικών μονάδων οι οποίοι επιθυμούν να βελτιώσουν την παραγωγικότητα των τμημάτων τους με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Πώς την αποκτώ;

Επικοινωνώντας με το Τμήμα Διοικητικής Υπολογιστικής Υποδομής.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012