Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων (LimeSurvey)

Σκοπός αυτής της υπηρεσίας είναι να προσφέρει την κατάλληλη υποδομή ώστε κάθε χρήστης να μπορεί να δημιουργεί ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια πάνω σε συγκεκριμένα θέματα που επιθυμεί να διερευνήσει. Η υπηρεσία βασίζεται στο λογισμικό ανοικτού κώδικα LimeSurvey ένα από τα δημοφιλέστερα λογισμικά δημιουργίας και διαχείρισης ερωτηματολογίων που χρησιμοποιείται ευρύτατα για να καλύψει τις ανάγκες μιας έρευνας αγοράς. Μερικές από τις δυνατότητες που παρέχει το λογισμικό στους χρήστες είναι:

  • να δημιουργήσουν ανώνυμα και ονομαστικά ερωτηματολόγια
  • να δημιουργήσουν ερωτηματολόγια αξιολόγησης
  • να δημιουργήσουν εκτυπώσιμη έκδοση ερωτηματολογίων
  • να δημιουργήσουν στατιστικές αναλύσεις και γραφήματα με δυνατότητα εξαγωγής τους
  • να προσκαλέσουν κάποιον συμμετέχοντα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • να ορίσουν περίοδο λειτουργίας του ερωτηματολογίου, δηλ. εισαγωγή  ημερομηνίας λήξης για την αυτοματοποίηση

Ποιούς αφορά;

Σε μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας που επιθυμούν να δημιουργήσουν ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια.

Πώς την αποκτώ;

Αρκεί να κάνετε login με τα στοιχεία του e-λογαριασμού σας στην ιστοσελίδα http://survey.tuc.gr/

Οδηγίες Χρήσης

Για τις οδηγίες χρήσης επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://survey.tuc.gr/

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012