Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Ποιους αφορά;

Όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας: προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, διδάσκοντες, υπαλλήλους, επισκέπτες κ.τ.λ.

Πώς αποκτώ πρόσβαση; 

Για την πρόσβαση στους κοινόχρηστους υπολογιστές είναι απαραίτητη η κατοχή λογαριασμού τηλεματικών e-Yπηρεσιών

Ποιες υπηρεσίες προσφέρονται

Κοινόχρηστος εξοπλισμός

Για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών του και την αξιόπιστη και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του, το Τμήμα Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής διαθέτει τον παρακάτω εξοπλισμό: 

Εξυπηρετητές (Servers)

  • Εξυπηρετητές που χρησιμοποιούνται για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρονται.

Σταθμοί Εργασίας (WorkStations) 

  • 154 σταθμοί εργασίας που βρίσκονται στις πέντε αίθουσες διδασκαλίας του Μηχανογραφικού Κέντρου του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής για χρήση τους από τα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας και την πραγματοποίηση εργαστηριακών μαθημάτων. 

Λοιπές Συσκευές 

  • 4 εκτυπωτές τύπου laser, black and white, διπλής εκτύπωσης, μεγέθους κόλλας Α4 
  • 2 έγχρωμοι εκτυπωτές τύπου laser, διπλής εκτύπωσης, μεγέθους κόλλας Α4 
  • 2 scanners μεγέθους Α4
  • 2 scanners μεγέθους Α3 
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012