Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Σύνδεση Υπολογιστή σε Τοπικό Δίκτυο (LAN) του Πολυτεχνείου Κρήτης Λει

Σύνδεση Υπολογιστή σε Τοπικό Δίκτυο (LAN) του Πολυτεχνείου Κρήτης 
Λειτουργικό Σύστημα Windows 2000 (Αγγλικά)

1.Εισαγωγή

Για να μπορείτε να συνδεθείτε στο τοπικό δίκτυο του Π.Κ θα πρέπει:

1.      Να βρίσκεστε σε χώρο όπου υπάρχει πρίζα δικτύου

2.      Να έχετε εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας μία κάρτα δικτύου

3.      Να έχετε ένα καλώδιο δικτύου UTP (Unshielded Twisted Pair) Category 5,  το οποίο θα είναι το πολύ έξι μέτρα και εργοστασιακής κατασκευής

4.      Να κάνετε αίτηση απόδοσης διεύθυνσης IP

Το Κέντρο Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου μπορεί να σας παρέχει το απαιτούμενο καλώδιο.

Απαραίτητο στοιχείο για να κάνετε την αίτηση σας είναι η MAC address. Για να την βρείτε πηγαίνετε στο Start -> Programs -> Accessories -> Command Prompt και πληκτρολογήστε την εντολή ipconfig /all. Θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο

H MAC address είναι η «Physical Address».

Όταν κάνετε την αίτηση, το Κ.Λ&Δ.Δ θα σας προμηθεύσει με τις διευθύνσεις "IP Address" και "Gateway" που χρειάζεστε για να μπορέσετε να συνδεθείτε επιτυχώς.

2.Ρύθμιση της σύνδεσης στα Windows 2000

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία σιγουρευτείτε ότι διαθέτετε το CD των Windows 98/Millenium.

Για να πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις, μόλις ο υπολογιστής ολοκληρώσει την  εκκίνηση, επιλέξτε Start -> Settings -> Network and Dial-up Connections, για να εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο.

Για να μπορείτε να συνδεθείτε πρέπει να υπάρχει και στο δικό σας παράθυρο το εικονίδιο Local Area Connection.

Αν δεν υπάρχει σημαίνει πως δεν έχει εγκατασταθεί η κάρτα δικτύου. Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας δόθηκαν από το προμηθευτή μαζί με τη κάρτα για να την εγκαταστήσετε. Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση μπορείτε να συνεχίσετε.

Πατήστε δεξί κλικ στο εικονίδιο Local Area Connection και από το μενού που εμφανίζεται επιλέξτε Properties

Επιλέξτε Internet Protocol (TCP/IP) και πατήστε το πλήκτρο Properties

Επιλέξτε  Use the following IP address.

Στο πεδίο IP Address γράφετε το "IP address" της αίτησης. Το πεδίο Subnet Mask είναι πάντα 255.255.255.0. Στο πεδίο Default Gateway συμπληρώνετε το “Gateway” που σας δόθηκε. Στο Preferred DNS Server συμπληρώνετε 147.27.18.1

Στη συνέχεια πατήστε ΟΚ σε όλα τα παράθυρα που ανόιξατε ξεκινώντας από το πιο πρόσφατο. Το σύστημα θα ενημερωθεί άμεσα και θα συνδεθεί στο τοπικό δίκτυο.

3.Χρήση Σύνδεσης

Mόλις τελειώσετε με τη ρύθμιση είστε έτοιμος να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες δικτύου που προσφέρει το Κ.Λ&Δ.Δ του Π.K.

Πληροφορίες και οδηγίες για τις υπηρεσίες του δικτύου μπορείτε να βρείτε στις σελίδες του Κ.Λ&Δ.Δ στη διεύθυνση http://www.noc.tuc.gr.

Αν διαπιστώσετε παρ’ όλα αυτά πως η σύνδεση σας παρουσιάζει πρόβλημα συνεχίστε στην παράγραφο «4. Έλεγχος Σύνδεσης».

4.Έλεγχος Σύνδεσης

Πρώτα ελέγχετε την κάρτα δικτύου. Επιλέξτε Start -> Settings -> Network and Dial-up Connections. Κάνετε δεξί κλικ στο εικονίδιο Local Area Connection και από το μενού που εμφανίζεται, επιλέξτε Properties

Επιλέξτε το Configure που βρίσκεται κάτω από το εικονίδιο της κάρτας δικτύου

Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, θα αναφέρεται στο πεδίο Device Status. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή του υπολογιστή σας.

Στη συνέχεια ελέγχετε τις ρυθμίσεις. Πηγαίνετε στο Start-> Programs -> Accessories -> Command Prompt. Πληκτρολογήστε την εντολή:

ping 147.27.18.1

Αν το μήνυμα που σας επιστρέφει είναι No Reply From 147.27.18.1 τότε υπάρχει πρόβλημα στις ρυθμίσεις ή στη πρίζα δικτύου.

Στη συνέχεια πληκτρολογήστε την εντολή:

 ipconfig /all   

Η εντολή αυτή σας επιτρέπει να δείτε τις τρέχουσες ρυθμίσεις του TCP/IP πρωτοκόλλου. Οι ρυθμίσεις που έχετε εισάγει βρίσκονται κάτω από την γραμμή που γράφει Ethernet adapter Local Area Connection.

Αντιπαραβάλλετέ τα στοιχεία που βλέπετε με τις αντίστοιχες που σας έχουν δοθεί από το Κ.Λ&Δ.Δ. Αν δείτε πως υπάρχει κάποιο λάθος τότε ακολουθήστε τα βήματα στην παράγραφο «2. Ρύθμιση της σύνδεσης στο λειτουργικό» για να πάτε στην αντίστοιχη οθόνη που κάνατε το λάθος και διορθώστε το.

Αν δεν διαπιστώσατε λάθος στις ρυθμίσεις, τότε δοκιμάστε αρχικά να συνδεθείτε με άλλο καλώδιο.

Αν το πρόβλημα παραμένει τοποθετήσετε κάποιον άλλο υπολογιστή (που ξέρετε πως συνδέεται κανονικά) στην ίδια πρίζα. Αν ο άλλος υπολογιστής λειτουργήσει τότε φταιει η κάρτα ή το λειτουργικό σας, συνεπώς επικοινωνήστε με το προμηθευτή του υπολογιστή σας.

Το ίδιο πρόβλημα θα έχετε  αν δοκιμάσετε τον υπολογιστή σας σε γειτονική πρίζα που γνωρίζεται ότι λειτουργεί και ο υπολογιστής σας συνεχίζει να μην συνδέεται στο δίκτυο.

5.Αναφορά προβλήματος

Στην περίπτωση που το πρόβλημα  δεν παρουσιάζεται σε αυτόν τον οδηγό επικοινωνήστε με το Κ.Λ&Δ.Δ στο τηλέφωνο 2821037500 ή εσωτερικό 7500 (ώρες  εξυπηρέτησης κοινού 9:00-13:00) ή στην e-mail διεύθυνση noc<στο>noc.tuc.gr , έχοντας πρόχειρα τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, το κωδικό του κτιρίου, τον αριθμό του ορόφου και τον αριθμό της πρίζας, καθώς και καταγραμμένους τους ελέγχους  που πραγματοποιήσατε.

(copy 1)

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012