Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Σύνδεση Υπολογιστή σε Τοπικό Δίκτυο (LAN) του Πολυτεχνείου Κρήτης Λειτ

Σύνδεση Υπολογιστή σε Τοπικό Δίκτυο (LAN) του Πολυτεχνείου Κρήτης

Λειτουργικό Σύστημα Mac OS X v10.4.9

1.Εισαγωγή

Για να μπορείτε να συνδεθείτε στο τοπικό δίκτυο του Π.Κ θα πρέπει:

1.      Να βρίσκεστε σε χώρο όπου υπάρχει πρίζα δικτύου

2.      Να έχετε εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας μία κάρτα δικτύου

3.      Να έχετε ένα καλώδιο δικτύου UTP (Unshielded Twisted Pair) Category 5,  το οποίο θα είναι το πολύ έξι μέτρα και εργοστασιακής κατασκευής

4.      Να κάνετε  αίτηση απόδοσης διεύθυνσης IP

Το Κέντρο Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου μπορεί να σας παρέχει το απαιτούμενο καλώδιο.

Απαραίτητο στοιχείο για να κάνετε την αίτηση σας είναι η MAC address. Για να την βρείτε πηγαίνετε στο Applications->Utilities->System Profiler.

Στα αριστερά επιλέξτε “Network” και στα δεξιά“Built-in Etherner”. H MAC address φαίνεται χαμηλά στο παράθυρο.

Όταν κάνετε την αίτηση, το Κ.Λ&Δ.Δ θα σας προμηθεύσει με τις διευθύνσεις "IP Address" και "Gateway" που χρειάζεστε για να μπορέσετε να συνδεθείτε επιτυχώς.

2. Ρύθμιση της σύνδεσης στο λειτουργικό.

Για να πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις, μόλις ο υπολογιστής ολοκληρώσει την εκκίνηση, τοποθετήστε το καλώδιο δικτύου στον υπολογιστή σας και επιλέξτε System Preferences όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί.

Θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο.

Επιλέξτε Network.

Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέξτε το Built-in Ethernet και πατήστε Configure. Θα εμφανιστεί το παρακάτω πατάθυρο.

Στο πεδίο Configure Ipv4: επιλέγετε Manually. Συμπληρώνετε στο πεδίο IP Address τη διεύθυνση IP που σας δόθηκε. Στο πεδίο Subnet Mask γράφετε 255.255.255.0. Στο πεδίο Router συμπληρώνετε το Gateway που σας δόθηκε. Τέλος, γράφετε στο πεδίο DNS Servers: 147.27.18.1

Τώρα μπορείτε να πατήσετε Apply Now. Για να σιγουρευτείτε ότι δουλεύουν οι ρυθμίσεις που μόλις κάνατε, πατήστε το κουμπί Show All και επιλέξτε ξανά Network. Θα πρέπει το παράθυρο σας να μοιάζει με το παρακάτω.

3. Χρήση Σύνδεσης

Mόλις τελειώσετε με τη ρύθμιση είστε έτοιμος να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες δικτύου που προσφέρει το Κ.Λ&Δ.Δ του Π.K.

Πληροφορίες και οδηγίες για τις υπηρεσίες του δικτύου μπορείτε να βρείτε στις σελίδες του Κ.Λ&Δ.Δ στη διεύθυνση http://www.noc.tuc.gr.

Αν διαπιστώσετε παρ’ όλα αυτά πως η σύνδεση σας παρουσιάζει πρόβλημα συνεχίστε στην παράγραφο «4. Αναφορά προβλήματος».

4. Αναφορά προβλήματος

Στην περίπτωση που το πρόβλημα  δεν παρουσιάζεται σε αυτόν τον οδηγό επικοινωνήστε με το Κ.Λ&Δ.Δ στο τηλέφωνο 2821037500 ή εσωτερικό 7500 (ώρες  εξυπηρέτησης κοινού 9:00-13:00) ή στην e-mail διεύθυνση noc<στο>noc.tuc.gr , έχοντας πρόχειρα τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, το κωδικό του κτιρίου, τον αριθμό του ορόφου και τον αριθμό της πρίζας, καθώς και καταγραμμένους τους ελέγχους  που πραγματοποιήσατε.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012