Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Αίτηση προσωρινής αναβάθμισης σε TUC Zoom licensed user

Με την παρούσα αίτηση δίνεται η δυνατότητα για προσωρινή αναβάθμιση του ιδρυματικού TUC Zoom λογαριασμού σε licensed user για τη διεξαγωγή συνεδριών απεριόριστης διάρκειας με έως 300 συμμετέχοντες, ώστε να καλυφθούν ανάγκες διαδικτυακών εκδηλώσεων. Η αναβάθμιση από basic user σε licensed user θα πραγματοποιείται προσωρινά μόνο για την ημέρα διεξαγωγής της εκδήλωσης βάσει διαθεσιμότητας. Ωστόσο, η δημιουργία του συνδέσμου, ο προγραμματισμός και η προετοιμασία της συνεδρίας μπορούν να πραγματοποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή χρησιμοποιώντας τον basic user λογαριασμό. Το αίτημα πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον μία εργάσιμη ημέρα νωρίτερα από την ημέρα διεξαγωγής της εκδήλωσης.

Αίτηση προσωρινής αναβάθμισης σε TUC Zoom licensed user

 

Η χρήση αυτής της υπηρεσίας είναι εφικτή μόνο με τη χρήση λογαριασμού e-Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Η εισαγωγή του ονόματος χρήστη γίνεται χωρίς το πρόθεμα ISC\.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012