Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 16184/13-06-2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη έως (5) συμβάσεων έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ΕΔΒΜ 166 ΚΕ ΕΛΚΕ 82561. 31-07-2023 14:13 31-07-2023 14:13
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με Διπλωματούχο ή Πτυχιούχο ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού ΚΕ ΕΛΚΕ 82839 28-07-2023 14:43 31-07-2023 09:21
Προκήρυξη τριών (3) θέσων μελών ΔΕΠ στο Πολυτεχνείο Κρήτης (Σχολές ΜΗΧΟΠ, ΜΠΔ, και ΑΡMHX) 25-07-2023 12:07 25-07-2023 12:07
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 17197/26-06-2023 πρόσκλησης 21-07-2023 12:44 21-07-2023 12:44
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ΚΕ ΕΛΚΕ 82189. 20-07-2023 14:24 20-07-2023 14:24
Προκήρυξη μιας (1) κενής οργανικής θέσης ΕΔΙΠ της Σχολής ΜΗΧΟΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης 20-07-2023 12:25 20-07-2023 12:25
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 16794/2023 πρόσκλησης για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου ΚΕ ΕΛΚΕ 82356. 20-07-2023 11:00 20-07-2023 11:00
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με Πτυχιούχο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) Βιολογίας ή Γεωπονίας ΚΕ ΕΛΚΕ 82485. 19-07-2023 09:49 19-07-2023 09:49
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του Προγράμματος Erasmus+ ΚΕ ΕΛΚΕ 82760 & 82667. 13-07-2023 09:05 13-07-2023 09:05
Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή στη Σχολή ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης 13-07-2023 08:13 13-07-2023 08:13
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης έργου για τη παροχή διδακτικού έργου εντατικών μαθημάτων Ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού ως ξένης γλώσσας σε εισερχόμενους φοιτητές του προγράμματος «ERASMUS+ ΚΕ ΕΛΚΕ 82667. 12-07-2023 14:43 12-07-2023 14:43
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με Διπλωματούχο/Πτυχιούχο ΠΕ για διοικητική υποστήριξη ΚΕ ΕΛΚΕ 82657. 29-06-2023 12:22 29-06-2023 12:22
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13455/19-05-2023 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ΚΕ ΕΛΚΕ 82130. 29-06-2023 08:51 29-06-2023 08:51
Προκήρυξη μιας θέσης μέλους ΔΕΠ στη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης 28-06-2023 14:40 28-06-2023 14:40
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου με Διπλωματούχο ή Πτυχιούχο ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού ΚΕ ΕΛΚΕ 82911. 27-06-2023 10:02 27-06-2023 10:02
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση εννέα (9) υποτροφιών επίδοσης σε προπτυχιακούς φοιτητές που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ) ΚΕ ΕΛΚΕ 82105. 26-06-2023 11:44 26-06-2023 11:44
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Γραφείο Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού ΠΚ ΚΕ ΕΛΚΕ 82847. 22-06-2023 11:07 22-06-2023 11:07
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο ή Ηλεκτρονικό Μηχανικό και Μηχ. Υπολογιστών ΚΕ ΕΛΚΕ 20-06-2023 10:59 20-06-2023 10:59
Θέση Εργασίας Μηχανικού ή Φυσικού σε έργα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος 17-06-2023 17:19 17-06-2023 17:19
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με πτυχούχο Βιολόγο κάτοχο διδακτορικού διπλώματος για δώδεκα (12) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 82633. 14-06-2023 12:42 14-06-2023 12:42
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. Ε.Π.Ι.Τ.Σ. 1451/17-05-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης έργου ΚΕ ΕΛΚΕ 82891. 13-06-2023 13:23 13-06-2023 13:23
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. Ε.Π.Ι.Τ.Σ. 1452/17-05-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΚΕ ΕΛΚΕ 82891. 13-06-2023 11:47 13-06-2023 11:47
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως πέντε (5) συμβάσεων έργου ΚΕ ΕΛΚΕ 82561. 13-06-2023 10:33 13-06-2023 10:33
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού για τις Θέσεις 1 & 2 της με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 10016/07-04-2023 πρόσκλησης ενδιαφέροντος για Κ.Ε. 82546 09-06-2023 15:43 09-06-2023 15:43
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 12885/11-05-2023 Πρόσκλησης ΚΕ ΕΛΚΕ 82420. 07-06-2023 12:18 07-06-2023 12:18
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 12689/09-05-2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη έως (2) συμβάσεων έργου ΚΕ ΕΛΚΕ 82356. 07-06-2023 10:58 07-06-2023 10:58
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 12958/12-05-2023 Πρόσκλησης ΚΕ ΕΛΚΕ 82356. 07-06-2023 10:12 07-06-2023 10:12
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού που αφορά στις Θέσεις Νο 1, 2, 3 και 5 της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 9619/2023 πρόσκλησης - (ΙΔΟΧ) Κ.Ε. 82105 26-05-2023 14:21 29-05-2023 09:35
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού για ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ - αρ. πρωτ. πρόσκλησης 9623/2023 Κ.Ε. 82105 26-05-2023 14:55 26-05-2023 14:55
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού που αφορά στη Θέση Νο 4 (ενισχυτική διδασκαλία) της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 9619/2023 πρόσκλησης - (ΙΔΟΧ) Κ.Ε. 82105 26-05-2023 12:44 26-05-2023 12:44
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012