Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Λογότυπο Προμηθεύς    Αναζήτηση Αιτημάτων Προμήθειας του φορέα 99206998 - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Προκηρύξεις / Διακηρύξεις

Δημόσιες προκηρύξεις/διακηρύξεις (πλην προσωπικού)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικών οργάνων σε τέσσερα (4) τμήματα Κ.Ε. 82695 18-10-2023 13:56 18-10-2023 13:56
Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικού οργάνου (Αυτόματος αναλυτής φυσιορόφησης πολλαπλών θέσεων προετοιμασίας και ανάλυσης) Κ.Ε. 82816 09-10-2023 12:54 16-10-2023 14:46
Προκήρυξη έργου "Μερική ανακαίνιση και αναβάθμιση του κτηριακού συγκροτήματος της Α΄ Φάσης της Φοιτητικής Εστίας του Πολυτεχνείου Κρήτης" 16-10-2023 12:45 16-10-2023 12:45
Ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών 13-10-2023 09:59 13-10-2023 09:59
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια Οπτικοακουστικού εξοπλισμού, Ανταλλακτικών εκτυπωτικών συστημάτων, μικροσυσκευών πληροφορικής, εξαρτημάτων υπολ. συστημάτων και δικτυακών ειδών 03-10-2023 10:41 03-10-2023 10:41
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια ανταλλακτικών και εξαρτημάτων, για την αποκατάσταση μεταλλικών και ξύλινων κατασκευών του Ιδρύματος 28-09-2023 14:27 28-09-2023 14:27
Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια πεντακοσίων (500) αδειών χρήσης λογισμικού ESET PROTECT 3 για τις ανάγκες της Δ.Τ.Δ.Υ.Υ. του Πολυτεχνείου Κρήτης (Διακήρυξη 292/20.09.2023) 22-09-2023 10:40 22-09-2023 10:40
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια α) εντύπων εξετάσεων και β) ανάγλυφου χαρτιού για την εκτύπωση διπλωμάτων. 13-09-2023 12:07 13-09-2023 12:07
Ανανέωση καταλόγου μελών ΜΗ.Μ.Ε.Δ. του Ιδρύματος 13-09-2023 10:10 13-09-2023 10:10
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για Προμήθεια & Εγκατάσταση απαραίτητου εξοπλισμού & ανταλλακτικών για παρεμβάσεις αποκατάστασης έκτακτων βλαβών & συσκευών αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) 01-09-2023 08:56 01-09-2023 08:56
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης 21-07-2023 13:24 21-07-2023 13:24
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης (ΚΑΕ 1261) για τις ανάγκες των Σχολών και των Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης 21-07-2023 11:47 21-07-2023 11:47
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης (ΚΑΕ 1261) για τις ανάγκες των Σχολών και των Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης 21-07-2023 10:14 21-07-2023 11:44
Ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συντήρησης των κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών του Πολυτεχνείου Κρήτης (Διακήρυξη 4130/7.6.2023) 12-06-2023 13:28 19-07-2023 14:57
Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανανέωση ιδρυματικών συνδρομών σε ξενόγλωσσα περιοδικά έτους 2023 για τις ανάγκες της Βι.Κε.Π. του Πολυτεχνείου Κρήτης (Διακήρυξη 4705/19.7.2023) 19-07-2023 14:09 19-07-2023 14:09
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση ηχομονωτικών χωρισμάτων στο κτήριο Δ1 της Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης. 10-07-2023 13:12 10-07-2023 13:12
Προκήρυξη έργου "Τοπικές συντηρήσεις κτηρίων Πολυτεχνειούπολης για τα έτη 2023 - 2024" προϋπ/σμού 60.000,00 Ευρώ (ανοικτός ηλεκτρονικός διαγων. κατώ των ορίων του Ν.4412) 10-07-2023 11:38 10-07-2023 11:38
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια ασύρματου εξοπλισμού προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του ασύρματου δικτύου των συμπληρωματικών κτιρίων Γ3 & Γ4 06-07-2023 11:49 06-07-2023 11:49
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης 05-07-2023 11:55 05-07-2023 11:55
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για εξοπλισμό πυροπροστασίας σε χώρους του Πολυτεχνείου Κρήτης 04-07-2023 13:29 04-07-2023 13:29
Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανανέωση και προμήθεια νέων λογισμικών για τις ανάγκες των Σχολών ΗΜΜΥ και ΑΡΜΗΧ, και της ΔΤΔΥΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης (Διακήρυξη 4359/26.6.2023) 27-06-2023 11:04 27-06-2023 11:04
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για Υλικά Εκπαίδευσης της Σχολής ΑΡΜΗΧ (Ξηρογραφικό χαρτί & χαρτί plotter) 21-06-2023 14:59 21-06-2023 14:59
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για άδειες χρήσης Microsoft RDS και VDA για απομακρυσμένη πρόσβαση σε εικονικές μηχανές και εφαρμογές μέσω υποδομής VDI, για τις ανάγκες του Π.Κ. 21-06-2023 14:47 21-06-2023 14:47
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Εργαστηριακών ειδών του ΚΑΕ 4121 για τις ανάγκες της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης 15-06-2023 13:37 15-06-2023 13:37
Ανανέωση καταλόγου μελών ΜΗ.Μ.Ε.Δ. Ιδρύματος 14-06-2023 11:32 14-06-2023 11:32
Διευκρίνιση για την πρόσκληση υποβολής προσφορών 4150/07.06.2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012831423) για την προμήθεια υλικών εκπαίδευσης για τις ανάγκες της  Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης. 09-06-2023 10:38 09-06-2023 10:38
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια Υλικών Εκπαίδευσης της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 08-06-2023 08:51 09-06-2023 10:34
Διευκρίνιση για την πρόσκληση υποβολής προσφορών 4150/07.06.2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012831423) για την προμήθεια υλικών εκπαίδευσης 09-06-2023 10:13 09-06-2023 10:13
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 06-06-2023 12:26 06-06-2023 12:26
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών & εξαρτημάτων, για την αποκατάσταση των υδραυλικών βλαβών στις κτηριακές υποδομές του Πολυτεχνείου Κρήτης. 02-06-2023 13:35 02-06-2023 13:35
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012