Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Λογότυπο Προμηθεύς    Αναζήτηση Αιτημάτων Προμήθειας του φορέα 99206998 - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Προκηρύξεις / Διακηρύξεις

Δημόσιες προκηρύξεις/διακηρύξεις (πλην προσωπικού)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Διευκρίνιση για την πρόσκληση υποβολής προσφορών 4150/07.06.2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012831423) για την προμήθεια υλικών εκπαίδευσης για τις ανάγκες της  Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης. 09-06-2023 10:38 09-06-2023 10:38
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια Υλικών Εκπαίδευσης της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 08-06-2023 08:51 09-06-2023 10:34
Διευκρίνιση για την πρόσκληση υποβολής προσφορών 4150/07.06.2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012831423) για την προμήθεια υλικών εκπαίδευσης 09-06-2023 10:13 09-06-2023 10:13
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 06-06-2023 12:26 06-06-2023 12:26
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών & εξαρτημάτων, για την αποκατάσταση των υδραυλικών βλαβών στις κτηριακές υποδομές του Πολυτεχνείου Κρήτης. 02-06-2023 13:35 02-06-2023 13:35
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού 02-06-2023 09:14 02-06-2023 09:14
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού και μονώσεων για την αποκατάσταση των κτιριακών υποδομών του Πολυτεχνείου Κρήτης 31-05-2023 13:21 31-05-2023 13:21
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης. 23-05-2023 12:58 23-05-2023 12:58
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών για τις ηλεκτρικές συσκευές των Φοιτητικών Εστιών & της Φοιτητικής Λέσχης, για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης. 23-05-2023 12:36 23-05-2023 12:36
Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης των κτιρίων του Πολυτεχνείου Κρήτης 17-05-2023 11:27 17-05-2023 11:27
Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών του Πολυτεχνείου Κρήτης 16-05-2023 13:53 16-05-2023 13:53
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Εργαστηριακών ειδών του ΚΑΕ 4121 για τις ανάγκες της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης 09-05-2023 10:26 09-05-2023 10:26
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών και βοηθητικού εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών - ΚΑΕ 7123 για τις ανάγκες των Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης 05-05-2023 12:34 05-05-2023 12:34
Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και χρήσης διαδραστικού συστήματος QuaLiSID, σε δύο (2) τμήματα Κ.Ε. 82270 02-05-2023 14:34 02-05-2023 14:34
Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών πραγματοποίησης ημερήσιων εκπαιδευτικών εκδρομών/ασκήσεων της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ) του Πολυτεχνείου Κρήτης έτους 2023 02-05-2023 13:03 02-05-2023 13:03
Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την για την ανανέωση συνδρομών της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΙΚΕΠ) του Πολυτεχνείου Κρήτης 28-04-2023 11:40 28-04-2023 11:40
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υγραερίου μείγματος (LPG Βιομηχανίας) για τις ανάγκες της Φοιτητικής Λέσχης του Πολυτεχνείου Κρήτης 26-04-2023 16:01 26-04-2023 16:01
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων-ΚΑΕ 7131 για τις ανάγκες των Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης 26-04-2023 10:32 26-04-2023 10:32
Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια εξοπλισμού Κ.Ε. 82620 10-03-2023 11:26 19-04-2023 13:31
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου της καλής λειτουργίας και συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης 07-04-2023 16:03 07-04-2023 16:03
Hλεκτρονικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικών εκδρομών των Σχολών Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ) και Χημικών Μηχανικών/Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ) του Πολυτεχνείου Κρήτης έτους 2023 06-04-2023 10:28 06-04-2023 15:32
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των ανελκυστήρων του Πολυτεχνείου Κρήτης (Πρόσκληση Νο 3234/5.4.2023). 05-04-2023 14:51 05-04-2023 14:51
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ελέγχου και έκδοσης πιστοποιητικών περιοδικού ελέγχου των τριάντα τριών (33) ανελκυστήρων του Πολυτεχνείου Κρήτης 31-03-2023 10:40 31-03-2023 10:40
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης των υποδομών του DΑΤΑ CENTER του Πολυτεχνείου Κρήτης 27-03-2023 14:23 27-03-2023 14:23
Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων σε δύο (2) τμήματα Κ.Ε. 82420 27-03-2023 11:33 27-03-2023 11:33
Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης συμβατικού και λοιπού εξοπλισμού (πλην επιστημονικού και ερευνητικού) του Πολυτεχνείου Κρήτης 15-03-2023 10:39 15-03-2023 10:39
Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου και κήπων του Πολυτεχνείου Κρήτης 22-02-2023 09:57 22-02-2023 09:57
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για συντήρηση Πρασίνου και Κήπων του Π.Κ. για το έτος 2023 20-02-2023 12:28 20-02-2023 12:28
Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια εξοπλισμού Κ.Ε. 82620 13-10-2022 19:46 10-02-2023 11:08
Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια εξοπλισμού Κ.Ε. 82620 17-01-2023 14:58 10-02-2023 11:05
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012