Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

Η Βι.Κε.Π. του Πολυτεχνείου Κρήτης, στην προσπάθειά της να παρέχει στους χρήστες της όσο το δυνατόν πιο έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση, επιδιώκει μέσω συνεργασιών, στα πλαίσια του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link), αλλά και μεμονωμένα, να εξασφαλίσει πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό επιστημονικών ηλεκτρονικών περιοδικών. Έως σήμερα (στιγμιότυπο Αυγούστου 2019), παρέχει πρόσβαση σε 24.784 τίτλους ηλεκτρονικών περιοδικών.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012