Διαδικασία Εκτύπωσης

Το Μηχανογραφικό Κέντρο του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής διαθέτει πέντε (6) εκτυπωτές τύπου laser για εκτυπώσεις. Από αυτούς  τέσσερις είναι μονόχρωμοι και δύο έγχρωμοι και βρίσκονται στους χώρους του Μηχανογραφικού Κέντρου στο ισόγειο του Κτιρίου Κ2.

Σύμφωνα με σχετική απόφαση της Επιτροπής Μηχανογραφικού ισχύουν τα ακόλουθα όρια για τις μονάδες εκτύπωσης ανά κατηγορία χρήστη:

 • 750 μονάδες εκτύπωσης για φοιτητές ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο
 • 2000 μονάδες εκτύπωσης για μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο

Οι μονάδες εκτύπωσης των χρηστών ανανεώνονται δύο φορές το χρόνο, στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Πολιτική Χρέωσης Σελίδων

Για την καλύτερη διαχείριση των πόρων αλλά και του κόστους της υπηρεσίας εκτύπωσης, έχει υιοθετηθεί η παρακάτω πολιτική χρέωσης σελίδων:

 • 1 σελίδα μονής όψης προς τους μονόχρωμους εκτυπωτές χρεώνεται με 1 μονάδα εκτύπωσης
 • 1 σελίδα διπλής όψης προς τους μονόχρωμους εκτυπωτές χρεώνεται με 1,75 μονάδες εκτύπωσης (έκπτωση 25%)
 • 1 σελίδα προς τον έγχρωμο εκτυπωτή χρεώνεται με 15 μονάδες εκτύπωσης ανά όψη.

ΠΡΟΣΟΧH: Λόγω του υψηλού κόστους εκτύπωσης και προς αποφυγή ατυχών εκτυπώσεων, οι έγχρωμοι εκτυπωτές είναι σε κατάσταση paused και ενεργοποιούνται από το προσωπικό του Μηχανογραφικού Κέντρου μετά από επιβεβαίωση του χρήστη.

Πολιτική Ανανέωσης Σελίδων

Ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Μηχανογραφικού Κέντρου, δυνατότητα ανανέωσης σελίδων πέραν αυτών που δίνονται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους έχουν μόνο οι τελειόφοιτοι προπτυχιακοί/μεταπτυχιακοί/διδακτορικοί φοιτητές, οι οποίοι θα μπορούν να εκτυπώσουν τη διπλωματική τους εργασία.

Σε αυτούς θα δίνονται επιπλέον 500 μονάδες εκτύπωσης, εφόσον έχει κατατεθεί και εγκριθεί το θέμα της διπλωματικής τους εργασίας από Συνέλευση Τμήματoς.

Διαδικασία Εκτύπωσης

Από την εκάστοτε εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, επιλέγετε την λειτουργία εκτύπωσης. Συνήθως βρίσκεται στο μενού File και είναι η επιλογή Print. Τότε εμφανίζεται ένα παράθυρο εκτύπωσης παρόμοιο με αυτό που φαίνεται στο παρακάτω Σχήμα:

Επίσης, πατώντας το κουμπί Properties που βρίσκεται δίπλα από το όνομα του εκτυπωτή, μπορείτε να ορίσετε κάποιες επιπλέον ιδιότητες της εκτύπωσης, όπως φαίνεται στο παρακάτω Σχήμα:

 • Από την επιλογή Orientation μπορείτε να ορίσετε τον προσανατολισμό του χαρτιού, αν δηλαδή θα είναι κάθετος (Portrait) ή οριζόντιος (Landscape).
 • Από την επιλογή Print On Both Sides μπορείτε να ορίσετε εάν η εκτύπωση του θα είναι μονή (None), διπλή (εμπρός - πίσω) (Flip on Long Edge) ή αντικατοπτρική (Flip on Short Edge) ανά φύλλο χαρτιού.
 • Από την επιλογή Pages Per Sheet μπορείτε να εκτυπώσετε περισσότερες από μια σελίδες σε μια πλευρά του φύλλου χαρτιού.

Πατώντας το πλήκτρο OK, το έγγραφο του χρήστη στέλνεται προς εκτύπωση στον εκτυπωτή που έχει επιλεγεί. Πιο συγκεκριμένα το έγγραφο αποστέλλεται στην «ουρά» του εκτυπωτή (Print Spooler) η οποία διαχειρίζεται τις αιτήσεις εκτύπωσης όλων των χρηστών. Για κάθε εκτυπωτή ενεργοποιείται μία ξεχωριστή ουρά.

Παρακολούθηση Εκτύπωσης

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την πορεία της εκτύπωσης σας από τον υπολογιστή σας ή από τις οθόνες αφής που βρίσκονται στο χώρο των εκτυπωτών καθώς και το ιστορικό των εκτυπώσεων σας μέσω της εφαρμογής παρακολούθησης προσωπικών εκτυπώσεων.

Α. Παρακολούθηση εκτύπωσης από τον υπολογιστή σας

Για να δείτε την ουρά εκτυπώσεων του εκτυπωτή που χρησιμοποιήσατε μπορείτε:

 • Να πατήσετε διπλό click με το ποντίκι πάνω στο εικονίδιο του εκτυπωτή στο task tray των Windows όπως φαίνεται στο παρακάτω Σχήμα. Το εικονίδιο εμφανίζεται μόνο όταν στείλετε κάποια εκτύπωση και αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη.
 • Να επιλέξετε από το κεντρικό μενού των Windows τις επιλογές Start/Printers και από τη λίστα με τους εκτυπωτές του Μηχανογραφικού Κέντρου που θα εμφανιστούν να επιλέξετε τον εκτυπωτή στον οποίο στείλατε εντολή για εκτύπωση, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

   

Τότε θα εμφανιστούν τα περιεχόμενα της ουράς του εκτυπωτή, όπου μπορείτε να δείτε τη λίστα με όλα τα έγγραφα που έχουν σταλεί για εκτύπωση και να ελέγξετε τη σειρά στην οποία θα εκτελεστεί η εκτύπωσή σας.

Όταν η εκτύπωσή σας ολοκληρωθεί θα σας σταλεί αντίστοιχο μήνυμα που θα σας καλεί να παραλάβετε τα εκτυπωμένα έγγραφα από τον εκτυπωτή.

Β. Παρακολούθηση εκτύπωσης στο χώρο των εκτυπωτών

Στο χώρο των εκτυπωτών του Μηχανογραφικού Κέντρου υπάρχουν εγκατεστημένες οθόνες αφής, στις οποίες οι χρήστες μπορούν να δουν ανά εκτυπωτή:

 • λίστα εκτυπώσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη/αναμονή
 • λίστα εκτυπώσεων που έχουν εκτυπωθεί πρόσφατα

Γ. Εφαρμογή παρακολούθησης προσωπικών εκτυπώσεων

Από την Εφαρμογή Παρακολούθησης Προσωπικών Εκτυπώσεων, οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν τις μονάδες εκτύπωσης που διαθέτουν, να δουν τις εκτυπώσεις που έχουν πραγματοποιήσει στο παρελθόν και να παραχωρήσουν μονάδες εκτύπωσης σε άλλους χρήστες. 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012