Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Προκηρύξεις / Διακηρύξεις

Δημόσιες προκηρύξεις/διακηρύξεις (πλην προσωπικού)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για : "1) Έντυπα εξετάσεων (50.000 τεμάχια): αφορά στην εκτύπωση εντύπων (κόλλες εξετάσεων, μεγέθους Α4), 8 σελίδων με καρφίτσα (2 τετρασέλιδες συραμμένες), μονόχρωμη εκτύπωση με ρίγες και συγκεκριμένο κείμενο στην 1η σελίδα, 19-06-2019 15:14 19-06-2019 15:14
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επισκευή του 3D Eκτυπωτή Ζ Cοrporation Σχολής ΑΡΧΜΗΧ 19-06-2019 14:46 19-06-2019 14:46
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επισκευή του 3D Eκτυπωτή Ζ Cοrporation Σχολής ΑΡΧΜΗΧ 19-06-2019 14:45 19-06-2019 14:45
Συλλογή προσφορών για την προμήθεια/ανανέωση λογισμικών για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης 14-06-2019 15:10 14-06-2019 15:10
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια οργάνων και εξαρτημάτων της Σχολής ΗΜΜΥ 13-06-2019 15:38 13-06-2019 15:38
Απόφαση έκπτωσης αναδόχου - Ματαίωση σύναψης σύμβασης Τμήματος 2 του 21199/2018 συνοπτικού διαγωνισμού Κ.Ε. 81431 13-06-2019 14:27 13-06-2019 14:27
Ανοικτός Διαγωνισμός για τη σίτιση των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης 13-06-2019 13:50 13-06-2019 13:50
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια σαράντα (40) εξωτερικών πλακετών inverter για την αποκατάσταση των κλιματιστικών των Φοιτητικών Εστιών του Ιδρύματος 13-06-2019 10:29 13-06-2019 10:29
Ματαίωση της με αρ. πρωτ. 10063/22-04-2019 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, κ.ε. 81806 11-06-2019 13:25 11-06-2019 13:25
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τον έλεγχο και την έκδοση πιστοποιητικών περιοδικού ελέγχου των ανελκυστήρων του Ιδρύματος από αρμόδιο φορέα πιστοποίησης. 10-06-2019 13:25 10-06-2019 13:25
Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια, τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία τριών (3) αντλιών θερμότητας ψύξης/θέρμανσης και ενός (1) κυκλοφορητή 05-06-2019 12:52 05-06-2019 12:52
Προκήρυξη ηλεκτρονικού Διαγωνισμού έργου "Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης και σαμαροδιαβάσεων στην Πολυτεχνειούπολη" 31-05-2019 12:18 31-05-2019 12:18
Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ έργου: "Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης και σαμαροδιαβάσεων στην Πολυτεχνειούπολη" 29-05-2019 14:43 29-05-2019 14:43
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για "προμήθεια ανταλλακτικών υπερμοριακής αντλίας σε σύστημα αέριου χρωματογράφου-παγίδας ιόντων φασματογράφου μάζας (GC-ITMS)" 29-05-2019 12:15 29-05-2019 12:15
Απόφαση ανάθεσης/κατακύρωσης του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 2506/2019 συνοπτικού διαγωνισμού Κ.Ε. 81957 27-05-2019 13:58 27-05-2019 13:58

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012