Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Προκηρύξεις / Διακηρύξεις

Δημόσιες προκηρύξεις/διακηρύξεις (πλην προσωπικού)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων Κ.Ε. 82104 14-01-2021 16:53 17-01-2021 13:38
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ετήσια συντήρηση τριάντα (30) ανελκυστήρων που είναι εγκατεστημένοι στο Πολυτεχνείο Κρήτης 13-01-2021 14:22 13-01-2021 14:22
Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ, μελών επιτροπής διαγων. έργου "Ανακαίνιση των αθλητικών εγκ/σεων του Πολυτεχνείου Κρήτης στην Πολυτεχνειούπολη" 15-12-2020 10:49 15-12-2020 10:49
Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού έργου, κάτω των ορίων Ν. 4412/2016, με τίτλο: "Ανακαίνιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης στην Πολυτεχνειούπολη" 14-12-2020 15:38 14-12-2020 15:38
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης 08-12-2020 14:02 08-12-2020 14:02
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια μικροηλεκτρoνικών αναλωσίμων Κ.Ε 81806. 04-12-2020 14:04 07-12-2020 10:28
Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την επισκευή Οργάνου Μέτρησης ολικού οργανικού άνθρακα του οίκου Shimadzu 03-12-2020 11:44 03-12-2020 11:44
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια συστήματος δύο φωτογραφικών αισθητήρων υψηλής ανάλυσης και ταχύτητας Κ.Ε. 82272 27-11-2020 14:54 27-11-2020 14:54
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την λειτουργία και συντήρηση υποσταθμών πεδίων μέσης τάσης 2021 του Πολυτεχνείου Κρήτης 27-11-2020 13:32 27-11-2020 13:32
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την συντήρηση ανελκυστήρων και UPS του Πολυτεχνείου Κρήτης 26-11-2020 11:54 26-11-2020 11:54
Συνοπτικός Διαγωνισμός για προμήθεια αναλωσίμων και εξοπλισμού Κ.Ε. 82263 16-11-2020 17:38 16-11-2020 17:38
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μελανιών (γνήσιων/ισοδύναμων) για τις ανάγκες Σχολών και Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης 02-11-2020 14:21 02-11-2020 14:21
Συνοπτικός διαγωνισμός (αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 17556/2020) για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για την εξυπηρέτηση των αναγκών των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης 02-11-2020 13:10 02-11-2020 13:10
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων Κ.Ε. 82052 21-10-2020 14:12 21-10-2020 14:12
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού και μονώσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης 19-10-2020 08:50 19-10-2020 08:50
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012