Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Προκηρύξεις / Διακηρύξεις

Δημόσιες προκηρύξεις/διακηρύξεις (πλην προσωπικού)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανανέωση συμβολαίων συντήρησης (εγγύηση) διακομιστών και εκτυπωτών για τις ανάγκες των Τμημάτων Εκπαιδευτικής και Διοικητικής Υπολογιστικής Υποδομής του Πολυτεχνείου Κρήτης 29-06-2020 14:58 30-06-2020 08:28
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εργαστηριακών ειδών Κ.Ε. 81804 29-06-2020 07:49 29-06-2020 07:49
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου και έκδοσης πιστοποιητικών περιοδικού ελέγχου των ανελκυστήρων των εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης 26-06-2020 09:55 26-06-2020 09:55
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση νέου συστήματος RFID για την ασφαλή κυκλοφορία του υλικού της Βιβλιοθηκης του Πολυτεχνείου Κρήτης 24-06-2020 14:36 24-06-2020 14:36
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τον έλεγχο καλής λειτουργίας και συντήρησης των ΗΜ εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης 23-06-2020 15:06 23-06-2020 15:06
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού μεγέθους Α4 και Α3, για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης 19-06-2020 14:59 19-06-2020 14:59
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συνδρομή στη διαδικτυακή εφαρμογή/λογισμικό ανίχνευσης πιθανής λογοκλοπής Turnitin Originality Check 18-06-2020 14:03 18-06-2020 14:03
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια έξι (6) συστημάτων αδιάλλειπτης παροχής ρεύματος για την κάλυψη έκτακτων αναγκών των κτιρίων Μ1 και Μ2 του Πολυτεχνείου Κρήτης 16-06-2020 14:20 16-06-2020 14:20
Ανανέωση καταλόγου μελών ΜΗ.Μ.Ε.Δ. (Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων) 15-06-2020 10:12 15-06-2020 10:12
Μετάθεση ημερομηνιών (καταληκτικής υποβ. προσφορών, αποσφράγισης & ισχύος εγγυητικών) ηλεκτρ. διαγων. έργου "Υψομετρική διαμόρφωση χώρου εγκ/σης Φωτοβολταϊκού Πάρκου στην Πολυτεχνειούπολη" 12-06-2020 14:35 12-06-2020 14:35
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την Παροχή Υπηρεσιών Απολύμανσης και Εξολόθρευσης (Απολύμανση-Απεντόμωση-Μυοκτονία) στο Πολυτεχνείο Κρήτης 09-06-2020 14:22 09-06-2020 14:22
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την Υπηρεσία συναρμολόγησης υφιστάμενων εργαστηριακών πάγκων στο ισόγειο του κτιρίου Κ4 του Πολυτεχνείου Κρήτης 02-06-2020 15:14 02-06-2020 15:14
Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης–Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ, συγκρ. επιτρ. διαγων. έργου <<Υψομετρική διαμόρφωση χώρου εγκ/σης Φωτοβολταϊκού Πάρκου στην Πολυτεχνειούπολη>> 02-06-2020 11:44 02-06-2020 11:44
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Πολυτεχνείου Κρήτης. 21-05-2020 13:37 01-06-2020 16:03
Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού έργου, κάτω των ορίων Ν. 4412/2016, με τίτλο: "Υψομετρική διαμόρφωση χώρου εγκ/σης Φ-Β Πάρκου στην Πολυτεχνειούπολη" 28-05-2020 12:17 28-05-2020 12:17
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012