Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Λογότυπο Προμηθεύς    Αναζήτηση Αιτημάτων Προμήθειας του φορέα 99206998 - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Προκηρύξεις / Διακηρύξεις

Δημόσιες προκηρύξεις/διακηρύξεις (πλην προσωπικού)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Συνοπτικός διαγωνισμός για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης (ξενόγλωσσα περιοδικά & on line βάσεις δεδομένων) για το 2021 14-04-2021 15:46 14-04-2021 15:46
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για την αποκατάσταση των μεταλλικών και ξύλινων κατασκευών στις κτηριακές υποδομές του Πολυτεχνείου Κρήτη 13-04-2021 15:45 13-04-2021 15:45
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για την αποκατάσταση των υδραυλικών βλαβών στις κτηριακές υποδομές του Πολυτεχνείου Κρήτης 13-04-2021 14:25 13-04-2021 14:25
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών και εξοπλισμού Κ.Ε. 82263 05-04-2021 14:17 08-04-2021 09:22
Ανοικτός Διαγωνισμός για τη σίτιση των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης 06-04-2021 13:43 06-04-2021 13:43
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την συντήρηση του Data Center του Πολυτεχνείου Κρήτης για χρονική περίοδο δύο (2) ετών 06-04-2021 11:38 06-04-2021 11:38
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών Κ.Ε. 81812 05-04-2021 14:28 05-04-2021 14:28
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών εξοπλισμού Κ.Ε. 82396 05-04-2021 13:55 05-04-2021 13:55
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών Κ.Ε. 82262 05-04-2021 13:37 05-04-2021 13:37
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού μέτρησης, παρακολούθησης & καταγραφής περιβαλλοντικών δεικτών/αέριων ρύπων Κ.Ε 81548. 26-03-2021 15:22 26-03-2021 15:22
Συνοπτικός διαγωνισμός για τη φύλαξη των χώρων του Πολυτεχνείου Κρήτης (Διακήρυξη 2864/23.3.2021) 23-03-2021 16:58 23-03-2021 16:58
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων Κ.Ε. 81803 19-03-2021 09:33 19-03-2021 09:33
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ροομέτρων μάζας Κ.Ε. 82104 16-03-2021 15:01 16-03-2021 15:01
Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του διαγωνισμού έργου «Ανακαίνιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης στην Πολυτεχνειούπολη» (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 94700) 24-02-2021 10:13 24-02-2021 10:13
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών μηχανουργείου Κ.Ε. 81895 20-02-2021 13:32 20-02-2021 13:32
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012