Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Λογότυπο Προμηθεύς    Αναζήτηση Αιτημάτων Προμήθειας του φορέα 99206998 - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Προκηρύξεις / Διακηρύξεις

Δημόσιες προκηρύξεις/διακηρύξεις (πλην προσωπικού)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης. 23-05-2023 12:58 23-05-2023 12:58
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών για τις ηλεκτρικές συσκευές των Φοιτητικών Εστιών & της Φοιτητικής Λέσχης, για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης. 23-05-2023 12:36 23-05-2023 12:36
Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης των κτιρίων του Πολυτεχνείου Κρήτης 17-05-2023 11:27 17-05-2023 11:27
Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών του Πολυτεχνείου Κρήτης 16-05-2023 13:53 16-05-2023 13:53
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Εργαστηριακών ειδών του ΚΑΕ 4121 για τις ανάγκες της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης 09-05-2023 10:26 09-05-2023 10:26
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών και βοηθητικού εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών - ΚΑΕ 7123 για τις ανάγκες των Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης 05-05-2023 12:34 05-05-2023 12:34
Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και χρήσης διαδραστικού συστήματος QuaLiSID, σε δύο (2) τμήματα Κ.Ε. 82270 02-05-2023 14:34 02-05-2023 14:34
Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών πραγματοποίησης ημερήσιων εκπαιδευτικών εκδρομών/ασκήσεων της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ) του Πολυτεχνείου Κρήτης έτους 2023 02-05-2023 13:03 02-05-2023 13:03
Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την για την ανανέωση συνδρομών της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΙΚΕΠ) του Πολυτεχνείου Κρήτης 28-04-2023 11:40 28-04-2023 11:40
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υγραερίου μείγματος (LPG Βιομηχανίας) για τις ανάγκες της Φοιτητικής Λέσχης του Πολυτεχνείου Κρήτης 26-04-2023 16:01 26-04-2023 16:01
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων-ΚΑΕ 7131 για τις ανάγκες των Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης 26-04-2023 10:32 26-04-2023 10:32
Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια εξοπλισμού Κ.Ε. 82620 10-03-2023 11:26 19-04-2023 13:31
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου της καλής λειτουργίας και συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης 07-04-2023 16:03 07-04-2023 16:03
Hλεκτρονικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικών εκδρομών των Σχολών Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ) και Χημικών Μηχανικών/Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ) του Πολυτεχνείου Κρήτης έτους 2023 06-04-2023 10:28 06-04-2023 15:32
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των ανελκυστήρων του Πολυτεχνείου Κρήτης (Πρόσκληση Νο 3234/5.4.2023). 05-04-2023 14:51 05-04-2023 14:51
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012