Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Λογότυπο Προμηθεύς    Αναζήτηση Αιτημάτων Προμήθειας του φορέα 99206998 - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Προκηρύξεις / Διακηρύξεις

Δημόσιες προκηρύξεις/διακηρύξεις (πλην προσωπικού)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης 13-05-2021 15:09 13-05-2021 15:09
Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων για τη συντήρηση των κτηριακών & ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων του Π.Κ 23-04-2021 12:15 23-04-2021 12:15
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού Κ.Ε. 82262 22-04-2021 19:15 22-04-2021 19:15
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια δύο (2) συσκευών Μεικτής Πραγματικότητας (Mixed Reality) Κ.Ε. ΕΛΚΕ 82269. 22-04-2021 11:02 22-04-2021 11:02
Συνοπτικός διαγωνισμός για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης (ξενόγλωσσα περιοδικά & on line βάσεις δεδομένων) για το 2021 14-04-2021 15:46 14-04-2021 15:46
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για την αποκατάσταση των μεταλλικών και ξύλινων κατασκευών στις κτηριακές υποδομές του Πολυτεχνείου Κρήτη 13-04-2021 15:45 13-04-2021 15:45
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για την αποκατάσταση των υδραυλικών βλαβών στις κτηριακές υποδομές του Πολυτεχνείου Κρήτης 13-04-2021 14:25 13-04-2021 14:25
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών και εξοπλισμού Κ.Ε. 82263 05-04-2021 14:17 08-04-2021 09:22
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την συντήρηση του Data Center του Πολυτεχνείου Κρήτης για χρονική περίοδο δύο (2) ετών 06-04-2021 11:38 06-04-2021 11:38
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών Κ.Ε. 81812 05-04-2021 14:28 05-04-2021 14:28
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών εξοπλισμού Κ.Ε. 82396 05-04-2021 13:55 05-04-2021 13:55
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών Κ.Ε. 82262 05-04-2021 13:37 05-04-2021 13:37
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού μέτρησης, παρακολούθησης & καταγραφής περιβαλλοντικών δεικτών/αέριων ρύπων Κ.Ε 81548. 26-03-2021 15:22 26-03-2021 15:22
Συνοπτικός διαγωνισμός για τη φύλαξη των χώρων του Πολυτεχνείου Κρήτης (Διακήρυξη 2864/23.3.2021) 23-03-2021 16:58 23-03-2021 16:58
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων Κ.Ε. 81803 19-03-2021 09:33 19-03-2021 09:33
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012