Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Προκηρύξεις / Διακηρύξεις

Δημόσιες προκηρύξεις/διακηρύξεις (πλην προσωπικού)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Ανακοίνωση διενέργειας 2ης επαναληπτικής δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης (ΚΗΣΚ) του Έργου "Εργασίες Κτιρίου Διοίκ. Πάρκου, Κτιρίων Κ2-Κ4 & Αθλητικών Εγκαταστ. στην Πολυτεχνειούπολη". 05-12-2019 12:56 05-12-2019 12:56
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για "προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού και μονώσεων" 04-12-2019 13:19 04-12-2019 13:19
Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης (ΚΗΣΚ) έργου "Εργασίες Κτιρίου Διοίκησης Πάρκου, Κτιρίων Κ2-Κ4 & Αθλητικών Εγκαταστάσεων στην Πολυτεχνειούπολη" 28-11-2019 12:48 28-11-2019 12:48
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για "προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών τύπου Split Ψύξης/Θέρμανσης" 19-11-2019 15:15 19-11-2019 15:15
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια χημικών (ενώσεων και αερίων) και υαλικών/αναλωσίμων εργαστηρίου Κ.Ε. 81812 14-11-2019 12:18 14-11-2019 12:18
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την μεταφορά υδραυλικών μηχανημάτων τεσταρίσματος αντοχής υλικού σε νέο χώρο 14-11-2019 08:19 14-11-2019 08:19
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την αποσυναρμολόγηση και επανασυναρμολόγηση εξοπλισμού MTS λόγω μεταφοράς σε νέο χώρο 14-11-2019 08:15 14-11-2019 08:15
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την κατασκευή μεταλλικού κλωβού μεταφοράς εξοπλισμού εργαστηρίου ΜΗΧΟΠ 14-11-2019 08:10 14-11-2019 08:10
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή εξοπλισμού GCMS τύπου QP2010 Plus Shimadzu Σχολής ΜΗΠΕΡ 13-11-2019 13:58 13-11-2019 13:58
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επισκευή και συντήρηση συστημάτων φασματοφωτομετρίας και περιθλασιμετρίας Ακτίνων Χ 13-11-2019 13:54 13-11-2019 13:54
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φούρνου για την επισκευή του μικροσκοπίου τήξης τύπου Leitz erhitzungsmikroskop 12-11-2019 14:49 12-11-2019 14:49
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για "Λειτουργία και Συντήρηση Υποσταθμών Πεδίων Μέσης Τάσης" 08-11-2019 14:14 08-11-2019 14:14
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επισκευή και συντήρηση του θαλάμου προσομοιωμένης ηλιακής ακτινοβολίας ATLAS SUNTEST CPS+ της Σχολής ΜΗΠΕΡ 08-11-2019 13:59 08-11-2019 13:59
Απόφαση παράτασης καταλκητικής ημ/νίας υποβολής προσφορών - Μετάθεση ημ/νίας διενέργειας του 22882/2019 συν. διαγ. 06-11-2019 21:27 06-11-2019 21:27
Παράταση καταληκτικής ημ/νίας υποβολής προσφορών - Μετάθεση ημ/νίας διενέργειας του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22830/2019 συν. διαγ. 06-11-2019 21:21 06-11-2019 21:21

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012