Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

20
Σεπ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Μαυραντζά Χρίστου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα20/09/2022 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - PRODUCT DESIGN AND MANUFACTURING

 

Ονοματεπώνυμο: Μαυραντζάς Χρίστος

Αριθμός Μητρώου: 2020019005

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: «Μελέτη της εντατικής κατάστασης του τοιχώματος εξατομικευμένων ανευρυσμάτων κατιούσας αορτής και του ενδομοσχεύματος αποκατάστασης.»

Τίτλος στα Αγγλικά: «Study of the stress-strain state for patient specific descending aortic aneurysms wall and their repair endograft.»

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Σταυρουλάκης Γεώργιος, Καθηγητής

Πρώτο Μέλος: Μπιλάλης Νικόλαος, Καθηγητής

Δεύτερο Μέλος: Μανόπουλος Χρήστος, Επ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. (Συνεπιβλέπων)

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Η παρούσα Διπλωματική Διατριβή εκπονείται στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων. Ο στόχος της εν λόγω εργασίας είναι η μελέτη της εντατικής κατάστασης του τοιχώματος εξατομικευμένων ανευρυσμάτων κατιούσας αορτής καθώς και του ενδομοσχεύματος αποκατάστασης, σε γεωμετρίες που προέκυψαν από ανασύσταση MRI δεδομένων με την μέθοδο της αντίστροφης μηχανικής, ώστε να προλεχθεί η ροή του αίματος και η επίδρασή της στα τοιχώματα της κατιούσας αορτής κατά τη διάρκεια ενός καρδιακού κύκλου. Η μελέτη της εντατικής κατάστασης πραγματώνεται με διττή προσέγγιση, αφενός με την ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων της γεωμετρίας ως παραμορφώσιμο στερεό σώμα (Finite Element Analysis - FEA) και αφετέρου μέσω ανάλυσης υπολογιστικής ρευστοδυναμικής (Computational Fluid Dynamics - CFD), στους σχετικούς όγκους αίματος. Αυτή η προσέγγιση χρησιμοποιεί δεδομένα για την λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος των ασθενών, από ένα πεδίο τιμών που απαντάται στην βιβλιογραφία. Οι γεωμετρίες, καθώς

και τα βιβλιογραφικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται αναφέρονται κατ’ αποκλειστικότητα σε ανθρώπινο οργανισμό.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 20/09/2022

Ώρα: 11:00 π.μ.

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: Διαδικτυακά

Join Zoom Meeting https://tuc-gr.zoom.us/j/94338103964?pwd=SllCS3htUmhHVjBnRVBJRGVhdVZGdz09

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012