Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Η εισαγωγή εκδήλωσης στο ημερολόγιο μπορεί να γίνει μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες, με χρήση του λογαριασμού e-Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Για την εισαγωγή μίας νέας εκδήλωσης, ακολουθείτε τα εξής βήματα:

  • κάντε login στο site του Πολυτεχνείου (από το forum ή από https://www.tuc.gr/login.html)
  • επισκεφθείτε τη σελίδα https://www.tuc.gr/9160.html και πατήστε το πλήκτρο "Νέα εκδήλωση"
  • εισάγετε τις πληροφορίες της εκδήλωσης (βλέπε εικόνα παρακάτω)
  • για να εισάγετε τη νέα εκδήλωση και στη σελίδα "Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις" τσεκάρετε  την επιλογή "Να δημοσιευθεί στο forum" και επιλέξτε την κατάλληλη ενότητα.
  • πατήστε το πλήκτρο "Καταχώρηση εκδήλωσης" για εισαγωγή
  • αν χρειαστούν διορθώσεις, επιλέξτε "Επεξεργασία" στο κάτω μέρος της εκδήλωσης. Προσοχή, με τον τρόπο αυτό επεξεργάζεστε μονάχα το περιεχόμενο της εκδήλωσης που εμφανίζεται στο Ημερολόγιο Εκδηλώσεων. Αν κατά την επεξεργασία μίας εκδήλωσης που έχει ήδη δημοσιευθεί στη σελίδα "Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις" επιλέξετε ξανά "Να δημοσιευθεί στο forum", τότε θα δημιουργηθεί και άλλη ανακοίνωση της ίδιας εκδήλωσης. Οπότε, στην περίπτωση που είχατε ήδη εισάγει την εκδήλωση και στη σελίδα "Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις", θα πρέπει να μεταβείτε στη σελίδα αυτή και να επεξεργαστείτε αυτόνομα την ανακοίνωση της εκδήλωσης.   

 Για αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης της φόρμας δείτε την παρακάτω εικόνα.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012