Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

23
Φεβ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Καλαρίδη Χρήστου, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   Ομιλία/Διάλεξη  
ΤοποθεσίαΜε τηλεδιάσκεψη
Ώρα23/02/2023 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

Τίτλος Εργασίας:

Επίδραση της μικροκυματικής ακτινοβολίας στη λειοτρίβηση βωξίτη - The effect of microwave radiation on bauxite grindin.

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1. Επ. Καθ. Ευάγγελος Πετράκης (επιβλέπων)
2. Καθ. Κωνσταντίνος Κομνίτσας
3. Καθ. Μιχάλης Γαλετάκης

Περίληψη:

Πολλοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί τα τελευταία χρόνια με την μελέτη της διαδικασίας της λειοτρίβησης. Είναι γνωστό ότι η λειοτρίβηση με σφαιρόμυλο είναι μια πολύ ενεργοβόρα διεργασία και γι’ αυτό τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες μείωσης των ενεργειακών της απαιτήσεων, γιατί μια μικρή μείωση της ενέργειας που καταναλώνεται οδηγεί σε μείωση του κόστους ανά μονάδα βάρους του υλικού. Η παρούσα διπλωματική εστιάστηκε στη μελέτη της χρήσης της μικροκυματικής ενέργειας στην λειοτρίβηση του βωξίτη.

Αυτή η διπλωματική εργασία μελετά την επίδραση της μικροκυματικής ακτινοβολίας στη λειοτρίβηση του βωξίτη Φωκίδας. Η θέρμανση με μικροκύματα μπορεί να είναι μια αποτελεσματική εναλλακτική λύση στη συμβατική θέρμανση καθώς συμβάλλει στην αύξηση της ευθραυστότητας του υλικού και στη μείωση της κατανάλωσης της συνολικής ενέργειας.

Για αυτόν τον λόγο πραγματοποιήθηκαν δοκιμές λειοτρίβησης σε συγκεκριμένα κοκκομετρικά κλάσματα βωξίτη με τη χρήση του εργαστηριακού σφαιρόμυλου. Ειδικότερα, το υλικό υποβλήθηκε σε θέρμανση σε φούρνο μικροκυμάτων ισχύος 400 W και 800 W και στην συνέχεια έγινε σύγκριση με τα αποτελέσματα που προέκυψαν όταν το μετάλλευμα δεν είχε υποβληθεί σε μικροκυματική ακτινοβολία (0 W). Σύμφωνα με την διαδικασία τα κλάσματα τροφοδοσίας που επιλέχθηκαν λειοτριβήθηκαν σε συγκεκριμένους χρόνους (0.5, 2, 4, 16 και 32 min) και τα προϊόντα που παρήχθησαν μελετήθηκαν με τη χρήση των κινητικών μοντέλων λειοτρίβησης.Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το υλικό θραύεται ευκολότερα με την επεξεργασία στα μικροκύματα και συγκεκριμένα όσο αυξάνεται η ένταση της μικροκυματικής ακτινοβολίας επιτυγχάνεται και βέλτιστη θραύση.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012