Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

01
Μαρ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Παπαδάκη Ιωάννας -Μαρίας- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα01/03/2023 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ    

Τίτλος:Η βιομηχανική αρχιτεκτονική και βιομηχανική κληρονομιά
σε συνάρτηση με την ιστορική σιδηροδρομική γραμμή Κατάκολο-Αρχαία Ολυμπία 
Title:Industrial architecture and industrial heritage
in connection with the historical railway line Katakolo-Ancient Olympia

Τετάρτη 1 ,Μαρτίου 2023, 12 μ.μ.
διαδικτιακά

Εξεταστική Επιτροπή
         
Καθηγήτρια: Κωτσάκη Αμαλία (επιβλέπουσα)       
 Επίκουρος Καθηγητής :Ασλανίδης Κλήμης               
Καθηγητής:  Σκουτέλης Νικόλαος


Περίληψη

Η παρούσα ερευνητική εργασία αφορά την βιομηχανική κληρονομιά του νομού Ηλείας, συγκεκριμένα κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής από το λιμάνι στο Κατάκολο έως την Αρχαία Ολυμπία.  Εξετάζει αυτόν τον κλάδο γιατί αποτελεί πολύ παλαιό τμήμα του δικτύου, αποτέλεσε σημαντικό μοχλό επιρροής στην οικονομία της περιοχής και σήμερα είναι σημαντικός για τον τουρισμό. Η ανάπτυξη του σιδηροδρομικού κλάδου Κ-Π-Ο (Κατάκολο-Πύργος-Ολυμπία) επηρέασε, τόσο την οικονομία της περιοχής, όσο και την δημιουργία αρκετών κτιρίων  αποθήκευσης, τυποποίησης, επεξεργασίας και μεταποίησης προϊόντων. Στα κτίρια αυτά, βιομηχανικά, βιοτεχνικά, οικοτεχνίας, εστιάζει η έρευνα της παρούσας εργασίας.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012