Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

07
Δεκ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Ελευθέριου Δόβελου, Σχολή ΜΗΧΟΠ.
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   Ομιλία/Διάλεξη   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη
Ώρα07/12/2022 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Τεχνολογίες γεωλογικής αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα και εφαρμογές τους σε διυλιστήριο.
 

Τριμελής εξεταστική επιτροπή:

1. Ν. Πασαδάκης, Καθηγητής (Επιβλέπων)
2. Α. Γιώτης, επικ. καθηγητής ΜΗΧΟΠ
3. Σ. Μπέλλας, κύριος ερευνητής, ΙΤΕ/ΙΓ

 

Περίληψη

Το αντικείμενο αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η δέσμευση, μεταφορά και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα (CO2) σε εξαντλημένους ταμιευτήρες πετρελαίου ή φυσικού αερίου από μεγάλες πηγές παραγωγής CO2 όπως είναι τα διυλιστήρια.

Η διαδικασία αυτή τεχνολογιών ονομάζεται Carbon Capture & Storage (CCS) και στοχεύει στη μείωση των εκπομπών CO2 στην ατμόσφαιρα. Αποτελεί μια άμεση λύση για την μείωση των εκπομπών CO2 στην ατμόσφαιρα που από την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης έχει παρουσιάσει ραγδαία αύξηση. Είναι μια αποδεδειγμένη τεχνολογία καταπολέμησης της ενίσχυσης του φαινομένου του θερμοκηπίου από ανθρώπινες δραστηριότητες και εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία σε διάφορα μέρη του κόσμου εδώ και αρκετά χρόνια.

Στο πρώτο κεφάλαιο «Εισαγωγή» περιγράφεται το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, οι αιτίες πρόκλησης του αλλά και οι επιπτώσεις στον άνθρωπο. Γίνεται αναφορά στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και στα παραγόμενα αέρια που το προκαλούν όπως επίσης δίνονται και γενικές πληροφορίες για τους διάφορους τρόπους δέσμευσης CO2 από μεγάλες πηγές όπως είναι τα διυλιστήρια.

Στο δεύτερο κεφάλαιο «Οι εκπομπές CO2 στο διυλιστήριο» παρουσιάζονται αναλυτικά, οι πηγές που εκπέμπουν το περισσότερο CO2 σε ένα διυλιστήριο, οι τεχνικές δέσμευσης που προτείνονται και τα κόστη δέσμευσης. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στις πιθανές θέσεις αποθήκευσης του CO2 συναρτήσει της απόστασης από τα διυλιστήρια.

Στο τρίτο κεφάλαιο «Αποθήκευση CO2» παρουσιάζονται τα γεωλογικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά των υποψήφιων περιοχών υπόγειας αποθήκευσης.

Στο τέταρτο κεφάλαιο «Περιοχή μελέτης και υπολογισμοί» μελετώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά της γεώτρησης εισπίεσης CO2 και η γεωλογία της περιοχής εισπίεσης.

Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο «Σύνοψη και συμπεράσματα» παρουσιάζεται μια σύνοψη των θεμάτων που αναλύθηκαν όπως και τα συμπεράσματα της διπλωματικής εργασίας.

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012