Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

07
Δεκ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Καλομενοπούλου Αλίκης -Ελένης - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα07/12/2022 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:ΚΑΛΟΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ ΕΛΕΝΗ

Τίτλος:spotlight: STOP
Η περίπτωση μιας επανάχρησης, ως μέρος της φυσικής εξέλιξης μιας πόλης.
spotlight: STOP
Title:The casestudy of a reuse, as part of the natural evolution of a city.

Τετάρτη 7  Δεκεμβρίου 2022, 11.00 π.μ.

Μέσω τηλεδιάσκεψης

Εξεταστική Επιτροπή

    
Αναπληρωτής Καθηγητής: Μουτσόπουλος Θανάσης        
Επίκουρη  Καθηγήτρια : Γεροπάντα Βασιλική 
Επίκουρος Καθηγητής: Ρότσιος Δημήτρης 


Περίληψη

Την δεκαετία του 80, οι πόλεις της Ευρώπης, ακολουθώντας τα Αμερικανικά πρότυπα, γεμίζουν τα αστικά τους κενά με εμπορικά κέντρα. Η παρούσα διπλωματική, καταγράφει υπό την μορφή του πειραματικού ντοκιμαντέρ, την ιδιότυπη περίπτωση του Centro Comercial Stop. Ένα “hype” εμπορικό κέντρο της εποχής, που μετά την χρεοκοπία και εγκατάλειψή του, επαν οικειοποιήθηκε, από τους ίδιους τους κατοίκους της πόλης. Πρόκειται για ένα φαινόμενο, που συγκεντρώνει σε έναν μη-τόπο, ολόκληρη την μουσική σκηνή του Πόρτο.

Abstract 

In the 1980s, European cities, following the American model, filled their urban voids with shopping centres. This thesis documents, in the form of an experimental documentary, the particular case of Centro Comercial Stop. A "hype" shopping centre of the time, which after its bankruptcy and abandonment, was re-appropriated, by the city's own inhabitants. It is a phenomenon which, n a non-place, brings together the entire music scene of Porto.

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012