Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

06
Οκτ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Γκιόκας Ναυσικά, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα06/10/2021 13:30 - 14:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Γκιόκα Ναυσικά

Αριθμός Μητρώου: 2016010100

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Το FinTech και οι νέες προοπτικές στο χρηματοοικονομικό περιβάλλον

Τίτλος στα Αγγλικά : FinTech and the new perspectives in the financial environment

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος

Πρώτο Μέλος: Δούμπος Μιχαήλ

Δεύτερο Μέλος: Γρηγορούδης Ευάγγελος

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Τα τελευταία χρόνια, ο χρηματοοικονομικός κλάδος έχει υποστεί ριζικές αλλαγές, τόσο εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, όσο και της τεχνολογικής εξέλιξης. Αυτό έδωσε την δυνατότητα σε ένα πλήθος εταιρειών να καινοτομήσουν, ψηφιοποιώντας και εκσυγχρονίζοντας τις χρηματοοικονομικές τους υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες αυτές σε σχέση με τις παραδοσιακές είναι πιο φιλικές προς τον χρήστη και χαρακτηρίζονται από ευελιξία και αμεσότητα. Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποσκοπεί στην ανάλυση της επίδρασης της οικονομικής τεχνολογίας Fintech (Financial Technology) στο χρηματοοικονομικό περιβάλλον και την εξέταση των νέων προοπτικών και τάσεων που δημιουργούνται από αυτήν στον κλάδο. Η χρήση του κινητού τηλεφώνου για πληρωμές, οι διαδικτυακές υπηρεσίες επενδύσεων και δανεισμού και οι συναλλαγές κρυπτονομισμάτων είναι μερικές μόνο από τις εφαρμογές της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, που στοχεύουν να αλλάξουν το τοπίο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο κλάδο είναι κυρίως νεοσύστατες επιχειρήσεις (startups), οι οποίες ανταγωνίζονται τις παραδοσιακές χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, προσφέροντας υπηρεσίες που συνδυάζουν ταχύτητα και ευελιξία. Με αυτόν τον τρόπο, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες καθίστανται πιο προσιτές και άμεσες στο κοινό, γεγονός που συνεπάγεται οι πελάτες να απολαμβάνουν περισσότερο την ψηφιακή προοπτική. Έτσι η καινοτομική αυτή προσέγγιση, που υιοθετείται από όλο και περισσότερες επιχειρήσεις και συνεχώς εξελίσσεται, θέτει σε κίνδυνο την βιωσιμότητα των κλασσικών χρηματοπιστωτικών δομών, όπως είναι οι τράπεζες. Αυτό λοιπόν έχει κινητοποιήσει τις τελευταίες, να βελτιώσουν ή να αλλάξουν τις χρηματοοικονομικές τους υπηρεσίες, με στόχο να μειώσουν την τεχνολογική απόσταση μεταξύ αυτών και των startup επιχειρήσεων, εξασφαλίζοντας έτσι την επιβίωση τους. Τέλος, στην παρούσα διπλωματική εργασία θα αναλυθούν οι τεχνολογίες που συμβάλλουν στην εξέλιξη του Fintech, οι οποίες δεν ωφελούν μόνο τον καταναλωτή, αλλά και κάθε επιχείρηση, που τις υιοθετεί, καθώς της προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα όπως είναι το μειωμένο κόστος λειτουργίας και η αύξηση της αποδοτικότητας της.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά : Over the years, the financial sector has undergone radical changes due to the economic crisis and the technological progress. This has enabled a number of companies to innovate through the digitalization and modernization of their financial services. These services compared to the traditional ones are more user friendly and are characterized by flexibility and immediacy. This thesis aims to analyze the impact of Fintech (Financial Technology) on the financial environment and to examine the new perspectives and trends created by it in the sector. The use of mobile phone for payments, online investment and lending services and cryptocurrency exchange are just some of the applications of the financial technology, which aim to change the landscape of financial services. The companies operating in the industry are mainly startups, which compete with traditional financial companies, offering services that combine speed and flexibility. In this way, financial services become more accessible and direct to the public, which means that customers enjoy the digital perspective more. Therefore, this innovative approach, which is adopted by more and more companies and is constantly evolving, puts at risk the viability of traditional financial structures, like banks. So, this has mobilized the latter to improve or change their financial services, in order to reduce the technological gap between them and the startup companies, thus ensuring their survival. Finally, the technologies that contribute to the development of Fintech will be analyzed in this thesis. These technologies benefit not only the consumer, but also every business that adopts them, as they offer significant advantages such as reduced operating costs and increased efficiency.

 

Ημερομηνία Εξέτασης Ημέρα/Μήνας/Έτος: 6/10/2021, Ώρα: 13:30 μ.μ.

Χώρος Εξέτασης, Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/92922119492?pwd=WjFDTzBySzNoeU9Dc2FRcUFRK3hRQT09

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012